Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Regulacje w statucie szkoły

W lutym br. znowelizowana została Ustawa o systemie oświaty. Podczas prac nad aktualizowaniem statutu szkoły warto upewnić się, że zostały wprowadzone w nim zmiany dostosowujące treść statutu do znowelizowanej ustawy.  Zapisy nieaktualne należy niezwłocznie zmienić i zastąpić zapisami o aktualnym brzmieniu.

Przykłady aktualizacji zapisów

Wewnątrzszkolny system oceniania (popularne „wso”) zastąpić brzmieniem: szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania lub wewnątrzszkolne ocenianie.

Oceny cząstkowe zastąpić brzmieniem: oceny bieżące.

Ocena z zachowania zastąpić brzmieniem: oceny zachowania (bez „z”).

Określenie „klasa” zastąpić brzmieniem: „oddział” (z wyjątkiem odwołań do klasy jako poziomu na danym etapie edukacyjnym).

Obniżenie wymagań edukacyjnych zastąpić brzmieniem: dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Ucznia.

Wyprowadzić określenie „semestr” dla okresu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej w szkole (semestry występują w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych).

Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne w statucie szkoły

Należy zwrócić również uwagę na jednostki redakcyjne i systematyzacyjne używane w statucie szkoły. Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną dla statutów, regulaminów i zarządzeń, podobnie jak dla rozporządzenia, jest paragraf. Paragraf można dzielić na ustępy, a te na punkty, punkty na litery, a litery na tirety.

Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy.

Jeżeli samodzielną myśl wyraża kilka zdań, dzielimy paragraf na ustępy, które oznaczamy cyfrą arabską z kropką bez nawiasu: 1. 2. itd. z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu. Nie numeruje się ustępów w paragrafie jednoustępowym.

W obrębie ustępu można wyodrębnić wyliczenia. Oznaczamy je cyfrą arabską z nawiasem po prawej stronie: 1) 2) itd. z zachowaniem ciągłości w obrębie danego ustępu.

W obrębie punktów można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając litery, które oznaczamy małymi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter diakrytyzowanych, z nawiasem po prawej stronie: a) b) itd. z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu.

W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret [-].

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.