Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Publikowanie danych nauczycieli w sieci

Strona WWW placówki oświatowej to nieprawdopodobna kopalnia wiedzy o społeczności szkolnej. Znajdziemy tu nierzadko informacje o historii placówki, osiągnięciach uczniów, plan lekcji, dane nauczycieli wraz ze wskazaniem nazw przedmiotów, których uczą, a nawet ich zdjęcia. Dyrektor stara się promować szkołę na każdy możliwy sposób. Tylko co zrobić, by dążąc do uzyskania pozytywnego wizerunku placówki, nie naruszyć prawa nauczycieli do prywatności? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jakie dane nauczyciela mamy prawo zamieścić na stronie WWW….

Doktryna jasno wskazuje, że nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody nauczyciela zamieszczenie na stronie internetowej placówki oświatowej takich jego danych, jak imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu czy nazwę stanowiska. Tego rodzaju dane są bowiem powiązane z wykonywaniem przez pracownika powierzonych obowiązków służbowych.

Potwierdzenie powyższego stanowiska znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. który stwierdza, że

(…) najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się z nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami i klientami (…). Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika (…) Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne

oraz że

(…) nazwisko i imię  jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.[1]

Podsumowując, nie ma przeszkód do zamieszczenia na stronie WWW szkoły informacji dotyczących pracowników, o ile nie dotyczą one jego sfery prywatnej.

…a jakich nie

Nieco inaczej przedstawia się sprawa zamieszczenia na stronie WWW placówki zdjęcia nauczyciela. Tutaj niezbędna jest zgoda samego zainteresowanego. Jak słusznie wskazuje GIODO[2], wizerunek pracownika nie jest wymieniany wśród danych, jakich może żądać pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody a wskazanych w art. 22 Kodeksu pracy[3].

Doktryna wskazuje, że zgoda taka powinna być dobrowolna (pracownik będzie mógł odmówić udzielenia zgody i nie będzie to implikować żadnych konsekwencji) i nie może być ona dorozumiana czy domniemana z innego oświadczenia woli. Należy także pamiętać, że zgoda może zostać udzielona w dowolnej formie (także ustnej, choć ze względów dowodowych taka forma uzyskiwania zgody nie jest rekomendowana) oraz może zostać odwołana przez nauczyciela w każdym czasie.

Jeżeli mimo wszystko obowiązek, o którym mowa w niniejszym akapicie, nie wydał się szczególnie ważkim, warto wspomnieć, że niedopełnienie przez dyrektora obowiązku uzyskania zgody może powodować szereg konsekwencji i to nie tylko na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych[4] (art. 49 u.o.d.o  – bezprawne przetwarzanie danych osobowych zagrożone grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2), ale także na gruncie prawa cywilnego[5] (art. 24 kc – naruszenie dobra osobistego może skutkować żądaniem zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).

Wyjątek!

Od zasady uzyskania zgody na korzystanie z wizerunku ustawodawca w art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych[6] ustanowił pewien wyjątek. Przywołany przepis dopuszcza rozpowszechnianie wizerunku, pod warunkiem, że stanowi on element całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Należy przyjąć, że określenie „takie jak” wskazuje na przykładowy charakter wymienionych okoliczności.

Dla lepszego zrozumienia zasad stosowania omawianej regulacji warto posłużyć się fragmentem publikacji pod  redakcją Damiana Flisaka, gdzie czytamy, że podstawą do skorzystania z przywołanego wyżej przepisu jest stwierdzenie, że interesujący nas wizerunek jest podrzędny w stosunku do całości. Aby właściwie ocenić ową „podrzędność” proponuje się przeprowadzenie „testu eliminacji”, zgodnie z którym wizerunek ma charakter podrzędny, jeśli po jego usunięciu lub zamianie stwierdzi się, że nie wpłynęło to na wartość ujęcia całości.

Inną przesłanką do określenia przywołanej już podrzędności jest określenie stopnia wypełnienia kadru przez interesującą nas osobę. Jeśli osoba ta jest widoczna zdecydowani lepiej niż inne, to jest to okoliczność, która wyklucza możliwość powołania się na omawiany wyjątek.[7]

 

Podstawa prawna:

Autor: Marta Roman – Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych firmy Librus

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.