Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

cytaty8

Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po etapie planowania. Jest uszczegółowieniem procesu poprzez opisanie następujących elementów:

 1. przedmiotu ewaluacji,
 2. kryteriów,
 3. pytań kluczowych,
 4. strategii badawczej,
 5. metod i technik zbierania danych,
 6. metod doboru próby,
 7. formy komunikowania wyników,
 8. harmonogramu,
 9. aneksu zawierającego wzory narzędzi badawczych.

W niniejszym artykule chcielibyśmy podsumować temat ewaluacji wewnętrznej w szkole, przedstawiając przykładowy projekt ewaluacji i narzędzia do wykorzystania w trakcie jej trwania.

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu i wskazania, czy chcieliby Państwo, aby nasza seria artykułów została uzupełniona o jakieś dodatkowe zagadnienie.

Przykład ewaluacji

 1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej: Niezadowalająca frekwencja Uczniów w szkole.
 2. Kryteria:
 • regularność dokumentowania (systematyczne odnotowanie nieobecności Uczniów w dziennikach lekcyjnych i innych dziennikach zajęć),
 • oddziaływania wychowawcze (spójność oddziaływań wychowawczych względem Uczniów, którzy mają niezadowalającą frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; działania Wychowawcy klasy i Nauczycieli, współpraca z Rodzicami i instytucjami zewnętrznymi),
 • regulacje prawne (zapisy w statucie szkoły wynikające z aktów prawnych wyższego rzędu).

3. Pytania kluczowe:

 1. Czy w szkole systematycznie sprawdza się obecność Uczniów na zajęciach edukacyjnych (ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajęcia obowiązkowe)?
 2. Czy w szkole podejmowane są działania Nauczycieli względem Uczniów, którzy mają niezadowalającą frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych?
 3. Czy podejmowane działania Wychowawców klas, Nauczycieli, Pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły są spójne i zgodne z zapisami w statucie szkoły?
 4. Czy szkoła współpracuje z Rodzicami Uczniów w zakresie frekwencji Uczniów w szkole?
 5. Czy szkoła współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie frekwencji Uczniów w szkole?

Dobór metod na podstawie wskazanych pytań kluczowych:

 • ankieta dla Uczniów,
 • wywiad z Dyrektorem szkoły,
 • wywiad z Wychowawcami klas,
 • analiza wybranej dokumentacji przebiegu nauczania.

Przykładowa ankieta – frekwencja Uczniów w szkole.

Warto pamiętać, że narzędziem, które w znacznym stopniu ułatwia przeprowadzenie oraz analizę wyników ankiety jest specjalny moduł Ankiety w e-Dzienniku Librus.

Przykładowe wnioski z analizy przeprowadzonej ankiety dla Uczniów:

 1. Nauczyciele naszej szkoły systematycznie/niesystematycznie sprawdzają obecność Uczniów na obowiązkowych i innych zajęciach edukacyjnych.
 2. Działania podejmowane przez Nauczycieli naszej szkoły, które są związane z nieobecnością Uczniów na zajęciach edukacyjnych, są spójne/niespójne z systemem zawartym w statucie szkoły.
 3. Wychowawcy klas biorą/nie biorą pod uwagę liczbę godzin obecności/nieobecności w szkole przy wystawianiu oceny zachowania na półrocze i na koniec roku szkolnego (przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej).
 4. Wychowawcy klas przekazują/nie przekazują Rodzicom w trakcie roku szkolnego informacji o tym, jaki wpływ będzie miała liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych Ucznia na jego ocenę zachowania.

Przykładowy arkusz wywiadu z Dyrektorem szkoły – frekwencja Uczniów w szkole.

Przykładowy arkusz wywiadu z Wychowawcami klas – frekwencja Uczniów w szkole.

Przykładowe wnioski z analizy wywiadu przeprowadzonego z Wychowawcami:

1Z rozmowy z Wychowawcami klas wynika, że przy podliczaniu frekwencji w obrębie tygodnia/miesiąca sami uzupełniają nieobecność Ucznia w dzienniku lekcyjnym na podstawie:

 • rozmowy z Uczniem o godzinach nieobecności w szkole,
 • pisemnego usprawiedliwienia przez Rodziców nieobecności ich dzieci w szkole.

2. Nauczyciele systematycznie/niesystematycznie odnotowują obecność Uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w dziennikach lekcyjnych. Zapisy dotyczące obecności Uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych są wiarygodne/niewiarygodne.

Przykładowe zestawienie analizowanej dokumentacji w ewaluacji wewnętrznej – frekwencja Uczniów w szkole.

Przykładowe wnioski z analizy w/w dokumentacji przebiegu nauczania:

 1. Z zapisów w dziennikach lekcyjnych wynika, że Uczniowie najczęściej są nieobecni na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych.
 2. Największa liczba spóźnień na zajęcia lekcyjne dotyczy pierwszych zajęć w danym dniu oraz po dużej przerwie (tzw. obiadowej).
 3. Zdarzają się błędy we wpisach frekwencji, np. Nauczyciel odnotował obecność Uczniowi nieobecnemu cały tydzień albo Nauczyciel odnotował obecność Uczniowi na 3 lekcji, kiedy Uczeń był nieobecny cały dzień.

Propozycja podsumowania ewaluacji wewnętrznej – frekwencja Uczniów w szkole.

Przykłady narzędzi do zastosowania w szkole, które mogą służyć do podnoszenia jakości pracy w wyniku ewaluacji wewnętrznej:

 1. Zestawienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w klasie.

Szkoły korzystające z takich narzędzi jak e-Dziennik mogą wygenerować gotowe zestawienia danych.

 1. Druk usprawiedliwienia godzin/dni nieobecnych w szkole Ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przez Rodziców (prawnych Opiekunów).
 2. Druk upomnienia dla Rodziców dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Projekt ewaluacji wewnętrznej może też przybrać inną formę niż opisowa, np. zostać ujęty w tabele. Przedstawiamy projekt ewaluacji dotyczącej oddziaływań wychowawczych względem Uczniów.

 

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
 • Ewa Sitko – edukator, wieloletni Dyrektor szkoły, metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie, nagrodzona Medalem KEN za zasługi dla oświaty.
 • Ilona Helik – menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. awansu zawodowego nauczycieli i organizacji procesu kształcenia.

W serii ukazały się również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.