Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przeniesienie Nauczyciela za zgodą i bez zgody

Pragmatyka nauczycielska przewiduje dwa sposoby zmiany miejsca zatrudnienia Nauczyciela bez konieczności dokonywania wypowiedzenia: za jego zgodą lub bez takiej zgody. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dokonać przeniesienia Nauczyciela.

Pierwszy przypadek jest określony w art. 18, drugi w art. 19 Karty Nauczyciela i dotyczy Nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na podstawie mianowania. Przeniesienie odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy i może być dokonane przez Dyrektora lub organ prowadzący.

Nauczyciel przeniesiony w trybie art. 18 lub 19 Karty Nauczyciela jest nadal zatrudniony na podstawie mianowania. Przeniesienie powinno również uwzględniać kwalifikacje Nauczyciela do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przenoszony. Zmiana warunków pracy dotyczy miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, natomiast pozostałe warunki pracy i płacy nie mogą być zmienione na mniej korzystne niż dotychczasowe.

W związku z kontynuacją stosunku pracy (nie dochodzi do rozwiązania ani wygaśnięcia umowy) nie powstaje obowiązek wydania świadectwa pracy. Przenoszony Nauczyciel nie jest również zobowiązany do przedłożenia Dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Dotychczasowy Dyrektor przekazuje akta osobowe Nauczyciela oraz pozostałą dokumentację pracowniczą nowej szkole.

Przeniesienie przez Dyrektora szkoły

Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Przeniesienia do innej szkoły dokonuje Dyrektor szkoły, do której Nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą Dyrektora szkoły, w której Nauczyciel jest zatrudniony. To Dyrektor szkoły, do której Nauczyciel ma być przenoszony, występuje do organu prowadzącego o opinię w tej sprawie. Przeniesienie jest możliwe, jeżeli Dyrektor szkoły, w której Nauczyciel jest zatrudniony, wyrazi na to zgodę. Jeżeli Dyrektor nie wyrazi takiej zgody, Nauczyciel może rozwiązać stosunek pracy i zatrudnić się w drugiej szkole.

W przypadku przeniesienia Nauczyciela z urzędu do innej miejscowości należy zapewnić Nauczycielowi mieszkanie odpowiednie do jego stanu rodzinnego i miejsce pracy dla współmałżonka, jeśli jest on Nauczycielem. Nauczyciel zmieniający miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem może być zwolniony od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres, nie dłuższy niż 7 dni – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 21 ust. 2 Karty Nauczyciela). Przysługuje mu także zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników urzędów państwowych (art. 21 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Przeniesienia Nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje Dyrektor szkoły, do której Nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, w której Nauczyciel jest zatrudniony i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Przeniesienie przez organ prowadzący

Inną formą jest przeniesienie przez organ prowadzący szkołę. Może być ono spowodowane koniecznością zapewnienia obsady na stanowisku Nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły.

Organ prowadzący może przenieść Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na podstawie mianowania do pracy w innej szkole w tej samej lub innej miejscowości na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nauczyciel ma zagwarantowane prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda Nauczyciela.

W razie przeniesienia Nauczyciela do pracy w innej miejscowości, która nie jest jego miejscem zamieszkania, nauczycielowi przysługują dodatkowe uprawnienia:

  • prawo do czterodniowego tygodnia pracy,
  • prawo do dodatku za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
    oraz
  • prawo do zakwaterowania w miejscu czasowego zatrudnienia.

 

Podstawa prawna: 

 Autor: Anna Kalińska – Dyrektor wydziału w kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.