Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Propozycja dokumentacji w nowym modelu PPP

Zniesiony przez MEN obowiązek prowadzenia dokumentów KIPU i PDW nie zwalnia z obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji z tym związanych.

Głównym założeniem zmian zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach było ograniczenie nadmiaru dokumentacji, jaką do tej pory musieli opracowywać Nauczyciele udzielający wsparcia Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tym samym MEN zniosło wymóg opracowywania Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i Planów Działań Wspierających (PDW).

Warto jednak pamiętać, że nie oznacza to zwolnienia Dyrektora oraz poszczególnych członków Rady Pedagogicznej z obowiązku organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tej grupie Uczniów. Zdecydowana większość zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów, tj. planowanie i realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowywanie form i metod pracy z Uczniem do jego indywidualnych potrzeb czy choćby okresowa ocena efektywności podejmowanych działań, pozostaje niezmienna w stosunku do pierwotnego pakietu rozporządzeń z listopada 2010 r.

Znikają zatem narzędzia (KIPU i PDW), przy pomocy których Nauczyciele gromadzili informacje o Uczniu i jego specjalnych potrzebach, ale nie znika obowiązek gromadzenia, przetwarzania i efektywnego zarządzania informacjami, które były w nich zawarte. W świetle obowiązujących przepisów warto wypracować alternatywny sposób porządkowania informacji o udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej i bezpiecznego udostępniania ich odpowiednim osobom i instytucjom.

Przykładowym rozwiązaniem może być uproszczony Plan Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, który zbiera najważniejsze informacje o Uczniu i udzielanej mu pomocy ze strony szkoły. Kluczowe elementy planu powinny obejmować:

  • informacje administracyjne – podstawowe dane pozwalające zidentyfikować Ucznia oraz ustalić, jakie specjalne potrzeby edukacyjne Uczeń posiada;
  • informację o zakresie wymaganego wsparcia – mocne i słabe strony Ucznia w zakresie poszczególnych obszarów jego funkcjonowania w środowisku szkolnym (np. funkcjonowanie społeczne, komunikacja, motoryka itp.);
  • informację o formach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne czy rozwijające uzdolnienia), na które uczęszcza Uczeń wraz z informacją o okresie ich trwania, wymiarze godzinowym i osobie prowadzącej;
  • informację o celach zaplanowanych do osiągnięcia przez Ucznia – cele ogólne i szczegółowe pozwalające na obiektywną ocenę rezultatów udzielanego wsparcia w określonym przedziale czasu.
  • informację o dostosowaniach zaplanowanych dla Ucznia – między innymi w zakresie wymagań edukacyjnych, metod i form oceniania Ucznia, sprawdzianów i egzaminów – co jest szczególnie ważne dla Nauczycieli, którzy są zobowiązani indywidualizować prowadzone przez siebie zajęcia w zależności od specjalnych potrzeb poszczególnych Uczniów.

Dzięki wyżej opisanemu dokumentowi Dyrektor będzie w stanie w łatwy sposób określić, w jakim stopniu placówka wspiera Uczniów z opiniami oraz ocenić efektywność podejmowanych działań. Informacje takie mogą być również przydatne podczas:

  • wizyt Rodziców i ich pytań o wsparcie ze strony szkoły dla Ucznia z opinią;
  • konsultacji prowadzonych przez pracowników PPP;
  • ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez KO;
  • okresowych kontroli i zapytań z Urzędu Miasta bądź Urzędu Gminy;
  • kontroli GIODO i pytań o sposób udostępniania informacji związanych z organizowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Przykładowy wzór Planu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wygenerowany z systemu internetowego EdPlan do pobrania po kliknięciu TUTAJ.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

Autor: Łukasz Nowak – Menadżer projektów edukacyjnych w firmie PCG, specjalista w realizacji projektów doradczych, szkoleniowych i informatycznych dla instytucji z sektora oświaty i edukacji.  

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.