Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym Uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, informuje Uczniów  i ich Rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Wyznaczają je przepisy ustawy o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Ustawa wskazuje, że:

 • Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 • Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

Z kolei w rozporządzeniu znaleźć można informacje, co realizowany przez Uczniów projekt powinien obejmować.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

 • wybór tematu projektu edukacyjnego,
 • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 • wykonanie zaplanowanych działań,
 • publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
 • podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

 

 • zadania nauczyciela, który opiekuje się zespołem uczniów realizujących projekt,
 • czas realizacji projektu edukacyjnego,
 • termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
 • sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
 • inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

Informację o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku zwolnienia Ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie  ukończenia gimnazjum w miejscu wyznaczonym na wpisanie informacji o udziale Ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Udział  Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania Ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Na uwagę zasługuje fakt, że w nowych regulacjach prawnych zostały jasno określone szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego, które ustala Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz doprecyzowano etapy projektu edukacyjnego o podsumowanie pracy Uczniów nad tym projektem.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.