Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Praca zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPET

Procedura opracowywania IPET

Dla Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Musi on uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych Ucznia.

Program opracowuje zespół, który tworzą Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z Uczniem. Pracę zespołu koordynuje Wychowawca klasy, do której uczęszcza Uczeń lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Zespół wspólnie opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania Ucznia,współpracując także – jeśli jest to uzasadnione potrzebami PPP – z poradnią specjalistyczną.

Okres obowiązywania IPET

IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

  • 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

lub

  • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu  funkcjonowania Ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej temu Uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

Inni uczestnicy prac nad programem

Rodzice Ucznia albo pełnoletni Uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu w/w oceny.

W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

  • na wniosek Dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  • na wniosek lub za zgodą Rodziców Ucznia lub pełnoletniego Ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, Psycholog, Pedagog, Logopeda lub inny specjalista.

Rodzice Ucznia albo pełnoletni Uczeń otrzymuję, na ich wniosek, kopię programu.

Ustalenia zespołu dotyczące udzielania Uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej – propozycja druku

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490 ze zm.) – ostatnia nowelizacja z dnia 2 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013 r.; poz. 957).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.