Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Poprawianie błędów i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania

Obowiązek codziennego wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania (księga ewidencji, księga Uczniów, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dzienniki nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, dziennik pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego itd.) przez Nauczycieli i Pracowników administracji szkoły niesie ze sobą ryzyko popełniania błędów w tej dokumentacji. Praktyka pokazuje, że często błędy takie są poprawiane poprzez zalepianie błędnego zapisu lub używanie korektora do jego zamazywania. Ministerstwo dopuszcza możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu dokumentacji przebiegu nauczania, ale bardzo jasno wskazuje, w jaki sposób należy ten błąd sprostować.

Sprostowanie błędów i oczywistej omyłki – zasady postępowania

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, a także w księdze Uczniów, księdze Wychowanków oraz arkuszu ocen Ucznia dokonuje Dyrektor szkoły/placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła lub Dyrektor szkoły/placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

Propozycje wzorów upoważnień do sprostowania błędu i oczywistej pomyłki

(do pobrania po kliknięciu na linki poniżej) 

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.