Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Planowanie ewaluacji

cytaty1

Planowanie to proces podejmowania świadomych decyzji dotyczących rozwoju. Plan powinien uwzględniać cele, ale powinien także mieć zabarwienie emocjonalne, dzięki czemu motywacja do jego realizacji jest niewyczerpana. Osoby planujące z przekonaniem konsekwentnie zmierzają do realizacji zamierzeń.

Ewaluacja wewnętrzna ma charakterystyczne etapy. Są nimi:

 1. przygotowanie, które obejmuje planowanie działań oraz stworzenie projektu ewaluacji;
 2. realizacja, która obejmuje zbieranie danych, czyli przeprowadzenie badania;
 3. podsumowanie ewaluacji wewnętrznej, które obejmuje:
  • analizę danych i ich interpretację, czyli określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły w badanym zakresie na podstawie podsumowania przeprowadzonego badania,
  • określenie wniosków do dalszej pracy szkoły.

2_02_poprawka

Pytania początkowe

Przygotowanie ewaluacji wewnętrznej jest związane z zaplanowaniem działań oraz sporządzeniem projektu ewaluacji.

Dobrze zaplanowana ewaluacja wewnętrzna obejmuje rozważania, a zatem i poszukiwanie odpowiedzi dotyczących:

 • celu ewaluacji wewnętrznej (po co to ją przeprowadzamy?),
 • przedmiotu ewaluacji wewnętrznej (co ma być poddane badaniu jako zagadnienie uznane w szkole za istotne w jej działalności?),
 • osób odpowiedzialnych (kto będzie projektował ewaluację? kto przeprowadzi badanie? kto zbierze dane? kto dokona ich analizy?),
 • czasu realizacji (kiedy i jak długo ma być przeprowadzone badanie? kiedy mamy je zakończyć?).

Jeżeli przyjąć założenie, że ewaluacja ma wspierać rozwój szkoły, to znalezienie odpowiedzi na pytanie „po co to robimy?” ma istotne znaczenie. Uruchamia ono motywację Nauczycieli, dzięki czemu zjawiska nie są badane powierzchownie, a wyciągnięte wnioski nie są trywialne. Świadomość celu i wagi prowadzonych działań zniechęca do poważnego potraktowania procesu, jakim jest ewaluacja.

Po co robić ewaluację

Po pierwsze po to, aby dowiedzieć się, jak jest. Po drugie, by zadać sobie pytanie, czego to, jak jest, uczy. Badanie „jak u nas jest” może dotyczyć tak szerokiego, jak i wąskiego zagadnienia. Najważniejszym jednak celem ewaluacji jest proces doskonalenia – tak na poziomie jednostkowym (realizatorzy ewaluacji, odbiorcy), jak i na poziomie organizacyjnym.

Dla kogo jest ta ewaluacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego (wymaganie 12. poziom D):

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

Z tego zapisu jasno wynika, że odbiorcą ewaluacji jest sama szkoła – jej społeczność, która na podstawie autoewaluacji doprowadza do zmian w rozwoju organizacyjnym szkoły.

Co ma być poddane badaniu

Wyprowadzanie przedmiotu badania, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie, co poddać badaniu, jest zagadnieniem na tyle obszernym, że będzie mu poświęcony odrębny artykuł.

Kto będzie projektował ewaluację, przeprowadzi badanie, zbierze dane i je przeanalizuje

W procesie planowania ewaluacji wewnętrznej Dyrektor szkoły musi zastanowić się, kto będzie prowadził kolejne etapy ewaluacji. Pomocne dla Dyrektora szkoły jest wskazanie, które znajduje się w wymaganiu 12.:

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi – wyznacznik charakterystyki na poziomie D: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (…).

Zatem Dyrektor szkoły, planując ewaluację wewnętrzną, powinien oddelegować część swoich uprawnień w zakresie prac z nią związanych Nauczycielom. Te uprawnienia Dyrektora może otrzymać: zespół kierowniczy szkoły, zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zespół liderów, liderzy wraz z zespołami przedmiotowymi.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie ewaluacji

Dyrektor szkoły, wykonując zadania nadzoru pedagogicznego, przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Jest on zatem odpowiedzialny za przygotowanie ewaluacji. Fakt jej zaprojektowania Dyrektor dokumentuje w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Następnie Dyrektor przedstawia plan ewaluacji Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15. września roku szkolnego, którego plan dotyczy. W planie zawarty musi być przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.

Termin wykonania ewaluacji

Wskazany termin przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej powinien być zbieżny z metodologią badań i projektem ewaluacji. Czas ten może być rozciągnięty na cały rok szkolny, może obejmować kilka miesięcy lub tygodni w roku szkolnym lub obejmować klika lub kilkanaście dni, jak na przykład w wypadku ewaluacji wewnętrznej prowadzonej metodą „profil szkoły” (metoda ta zostanie omówiona w odrębnym artykule).

Termin przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej należy powiązać z planami dotyczącymi wykonania innych zadań, które Nauczyciele muszą realizować w trakcie roku szkolnego tak, aby nadmiernie nie obciążać ich obowiązkami.

Czas zakończenia ewaluacji wewnętrznej powinien być zbieżny z jej podsumowaniem, które należy uczynić jednym z punktów w porządku zebrania Rady Pedagogicznej, które ma miejsce po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Można też zaproponować Radzie Pedagogicznej oddzielne zebranie, którego jedynym tematem będzie podsumowanie ewaluacji wewnętrznej.

Plan i harmonogram ewaluacji

Podsumowując, plan ewaluacji wewnętrznej zawiera:

 • cele ewaluacji,
 • przedmiot i termin jej przeprowadzenia (określone przez Dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny),
 • harmonogram działań wraz z zakresem obowiązków osób odpowiedzialnych za przebieg ewaluacji (nie jest obowiązkiem Dyrektora przedstawianie harmonogramu ewaluacji, ale trudno wyobrazić sobie planowe działań bez jego ustalenia).

Harmonogram działań wyznacza zadania, które wynikają z projektu ewaluacji, wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wykonanie i określenie czasu, w jakim zadania mają zostać wykonane. Zatem plan ewaluacji wewnętrznej jest nierozerwalnie związany z projektem ewaluacji, który pozwala określić, w jaki sposób zrealizujemy ewaluację.

Harmonogram obejmuje:

 • przedmiot ewaluacji,
 • kryteria ewaluacji,
 • pytania kluczowe,
 • metody i techniki,
 • dobór próby,
 • sposób prezentacji danych.

 

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
 • Ewa Sitko – edukator, wieloletni Dyrketor szkoły, metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie, nagrodzona Medalem KEN za zasługi dla oświaty. 
 • Ilona Helik – menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds.awansu zawodowego nauczycieli i organizacji procesu kształcenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W serii ukazały się również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (1) , skomentuj

avatar Maria Woś, Narol

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.