Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Oświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi

Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, która potwierdza, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany również przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, która potwierdza, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie Nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania albo karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu Nauczyciela.

Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W rejestrze tym gromadzi się informacje o Nauczycielach prawomocnie ukaranych ww. karami dyscyplinarnymi oraz informacje o zawieszeniu Nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje między innymi:

  1. osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku Nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio jej dotyczą;
  2. Dyrektorowi szkoły w stosunku do Nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Informacji z ww. rejestru udziela się od dnia 1 stycznia 2017 r.

W okresie od dnia wejścia w życie nw. ustawy (30 maja 2016 r.) do dnia 31 grudnia 2016 r. w celu potwierdzenia niekaralności karami dyscyplinarnymi Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy składa Dyrektorowi szkoły oświadczenie (w postaci papierowej lub elektronicznej) o niekaraniu tymi karami.

Załącznik:

Oświadczenia Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.; poz. 668), art. 1 pkt 2 i art. 7.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.