Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole

Jednym z warunków zapewnienia efektywnej kontroli zarządczej jest ocena jej funkcjonowania. Może być ona dokonywana w formie samooceny przeprowadzanej przez pracowników szkoły oraz za pomocą audytu wewnętrznego. Zasady i metody przeprowadzania oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zawiera piąty standard kontroli zarządczej.

Samoocena przeprowadzana przez pracowników szkoły

Jednym ze sposobów oceny funkcjonowania kontroli zarządczej jest samoocena przeprowadzana przez pracowników szkoły. Może być ona przeprowadzana w formie opisowej lub w formie ankiety zawierającej kryteria oceny. Samoocena sporządzona przez pracownika powinna dać między innymi informację o tym, czy pracownik:

  • wykonuje swoje zadania z należytą starannością,
  • dba o szybkie i efektywne realizowanie powierzonych obowiązków, umożliwiając uzyskiwanie wysokich efektów pracy,
  • postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyki,
  • obiektywnie rozpoznaje sytuację,
  • posiada odpowiednią znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania swoich obowiązków oraz czy potrafi je umiejętnie zastosować.

Zadania Dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły wyznacza osobę lub zespół odpowiedzialny za koordynację samooceny (przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie jej wyników). Ma on obowiązek poinformować wszystkich pracowników szkoły o planowanym przeprowadzeniu samooceny oraz wyznaczeniu osoby koordynującej ten proces, jej zadaniach i uprawnieniach. Ponadto powinien zaznaczyć pracownikom, iż nie będą oni ponosić żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną przez nich opinią

Wyniki samooceny dobrze jest skonfrontować z oceną pracownika przeprowadzaną przez bezpośredniego przełożonego. Ocena taka powinna odbywać się systematycznie w sposób przyjęty w jednostce.

Audyt wewnętrzny sposobem na ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej

Kolejnym sposobem oceny funkcjonowania kontroli zarządczej jest audyt wewnętrzny, czyli bieżąca działalność doradcza i weryfikująca, prowadzona przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną w jednostce. Audyt wewnętrzny ma na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz pomaga w osiąganiu celów jednostki.

Działalność audytu powinna być skoncentrowana na obszarach, w których możliwe jest występowanie najbardziej istotnych ryzyk. Audyt powinien również pomóc w ocenie efektywności zarządzania ryzykiem.

Procedury kontroli zarządczej pod kontrolą

Kontroli skuteczności działania powinny podlegać również same procedury kontroli zarządczej, czyli wszystkie regulaminy i instrukcje funkcjonujące w szkole. Ocenie powinno podlegać to, czy zapisane w powyższych zarządzeniach wytyczne są zgodne z przepisami prawa, czy są przez pracowników przestrzegane, czy zapisy są adekwatne do rzeczywistości oraz czy są możliwe do realizacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami w procedurach a sposobem funkcjonowania kontroli zarządczej, należy wprowadzać zmiany w formie aneksów lub poprzez wydanie nowego zarządzenia.

Kontrola instytucji zewnętrznych

Przed dokonaniem próby oceny funkcjonowania kontroli zarządczej Dyrektor powinien zapoznać się również z wynikami przeprowadzonych kontroli instytucji zewnętrznych, jakie miały miejsce w szkole, np. kontrole inspektorów ZUS.

Na podstawie wcześniejszych wyników Dyrektor ocenia jakość kontroli zarządczej

Dopiero na podstawie wyników wymienionych wyżej kontroli Dyrektor szkoły może w pełni ocenić jakość funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oraz – jeżeli to konieczne – wprowadzić zmiany i usprawnienia tak, aby w następnych latach kontrola zarządcza spełniała swoją rolę.

 

Podstawa prawna:

Autor: Anna Żyła – główna księgowa jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.