Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowana na pierwszy kwartał 2013 roku, wzbudza różne emocje wśród Nauczycieli. Jedni uważają, że nowe zapisy to krok w tył w obszarze wspierania Ucznia na drodze jego rozwoju. Wskazują, że usunuęcie zapisu o zespołowym planowaniu i koordynowaniu działań pomocowych wobec Ucznia mocno obniży efektywność udzielanej pomocy. Inni z radością przyjmują zapowiedzi zmian i cieszą się, że będą mieli „miej dokumentów do wypełniania, a więcej czasu będą mogli realnie poświęcić Uczniowi”.

Wycofanie obowiązku opracowywania Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Planów Działań Wspierających nie zwalnia jednak Nauczycieli z obowiązku opracowania dla Ucznia programu pracy, a jeżeli jest to grupa Uczniów – programu pracy grupowej. Wprawdzie w treści nowelizacji nie ma wprost takiego zapisu, ale jest w niej odniesienie do Rozporządzenia MENIS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Pojawia się ono jako konsekwencja zapisu w nowelizacji:

§ 20. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2, prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Przepisami wydanymi właśnie na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy jest przywołane wyżej Rozporządzenie. Znajdujemy w nim zapis:

Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

Następstwem logicznym takiego zapisu jest zadanie sobie pytania o strukturę takiego programu. Żadne rozporządzenie wprost nie odnosi się do budowy programu pracy z Uczniem na zajęciach dodatkowych. Natomiast w Rozporządzeniu MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników jest zapis odnoszący się do warunków koniecznych dla poprawności programów nauczania. Do najważniejszych zaliczone zostały:

  1. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
  2. Treści zgodne z podstawą programową.
  3. Sposoby osiągania celów.
  4. Opis założonych osiągnięć ucznia.
  5. Propozycje kryteriów oceny i metod
  6. Oraz poprawność merytoryczna i dydaktyczna.

Zestawienie tych warunków z encyklopedyczną definicją programu pozwala na ustalenie właściwej struktury dokumentu. Na uwagę zasługuje zbieżność między strukturą programu a strukturą PDW. Warto podkreślić, że opracowane przez zespoły PDW mogą być wykorzystane jako programy pracy z Uczniem. Zmiany, które trzeba będzie wprowadzić, nie będą duże, jeżeli oczywiście PDW było napisane zgodnie z zaleconą przez ustawodawcę strukturą.

 

Na podstawie:

 

Autor: E.S.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.