Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nadzór pedagogiczny Dyrektora a rozpoznawanie potrzeb Uczniów

Nadzór pedagogiczny Dyrektora szkoły związany z jej rozwojem w oparciu o realizację wymagania 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój Uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Powyższe wymusza podjęcie szczególnych działań przez Nauczycieli. Działania te związane są z rozpoznaniem u każdego Ucznia jego możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sposobów uczenia się i sytuacji społecznej. Przy ich wdrażaniu zadaniem Dyrektora jest rozpoznanie wśród Nauczycieli zrozumienia istoty pracy szkoły, która wynika z tego rozpoznania potrzeb Uczniów oraz doprowadzenie do wypracowania ujednoliconych czynności Nauczycieli w tym zakresie.

Analiza zakresu działań szkoły pod kątem nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły: „W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia” może prowadzić do podjęcia przez szkołę działań wg poniższego planu.

 1. Rozpoznanie wśród Nauczycieli zrozumienia zadań wyznaczonych charakterystyką wymagania. Wyznaczenie Nauczycieli, którzy przybliżą problem pozostałym członkom Rady Pedagogicznej (Pedagog, Nauczyciel biologii, inny wskazany Nauczyciel). Zorganizowanie WDN/zebrania Rady Pedagogicznej.
 2. Powołanie zespołu wychowawczego. Wyznaczenie lidera/ koordynatora działań. Wyznaczenie zadań poszczególnym członkom zespołu lub przydzielenie zadań w zespole, który już funkcjonuje w strukturach Rady Pedagogicznej.
 3. Ustalenie sposobu rozpoznania potrzeb Uczniów. Mogą to być rozmowy, obserwacja, badania, analiza orzeczeń, opinii, zaświadczeń itd.
 4. Wyznaczenie czasu rozpoznania potrzeb Uczniów Proponujemy I półrocze oddziałów klas, które rozpoczynają w danym typie szkoły naukę oraz w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka potrzeba Ucznia.
 5. Opracowanie prostych narzędzi: kart, tabel itd. do zestawienia potrzeb Uczniów w klasie. Można też zdecydować się na wprowadzenie bardziej złożonego narzędzia diagnostycznego, które ułatwi Nauczycielom zadanie. Przykładem może być serwis wspierający indywidualizację nauczania.
 6. Zestawienie potrzeb Uczniów w każdym oddziale klasy zgodnie z wybranym sposobem.
 7. Cykliczne spotkania zespołu wychowawczego. Dobra częstotliwość to spotkania organizowane raz w miesiącu celem omówienia działań związanych z rozpoznaniem potrzeb Uczniów – odpowiedzialny za nie powinien być koordynator zespołu.
 8. Objęcie działań nadzorem pedagogicznym Dyrektora szkoły: kontrolą i monitorowaniem planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły.
 9. Wprowadzenie do programu wychowawczego szkoły działań opartych na zapoznaniu Uczniów z metodami i technikami pracy umysłowej po rozpoznaniu sposobów uczenia się każdego Ucznia. Określenie realizacji tych działań w czasie np. wrzesień/październik nowego roku szkolnego.

Podjęcie w szkole powyższego planu ma na celu uporządkowanie działań, zdyscyplinowanie Nauczycieli i Dyrektora szkoły do systemowego ujęcia problemu.

Co decyduje o prawidłowym działaniu systemu?

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za rozpoznanie potrzeb Uczniów.
 • Określenie spójnych działań dla wszystkich Nauczycieli.
 • Podjęcie działań przez Nauczycieli określonym w czasie.
 • Wypracowanie i wypełnianie przez Nauczycieli ujednoliconych narzędzi.
 • Koordynowanie działań i ich kontrola przez lidera.
 • Stałe monitorowanie działań i objęcie działań nadzorem pedagogicznym Dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego.

W realizacji powyższych działań należy także pamiętać o jeszcze jednej, istotnej kwestii: systemowość prowadzonego działania to celowe działania obejmujące całą instytucję.

Działania takie są zbieżne z wymaganiami SEO. Podczas ewaluacji zewnętrznej mogą pojawić się pytania o opisane kwestie, np.:

 • W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia?
 • Co świadczy o systemowości  prowadzonego rozpoznania?

Tworzenie systemowych działań jest wysoką formą organizacji pracy. Jej wprowadzenie może na początku stanowić pewne wyzwanie. Jednak idea takiej formy pracy powinna przyświecać każdej szkole i jej Dyrektorowi w nadzorze pedagogicznym.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.