Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nadanie imienia szkole

Procedura nadania imienia

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego.

Złożenie przez szkołę wniosku do organu prowadzącego należy uznać za granicę, która pozwala procedurę nadania imienia szkole podzielić na dwa etapy.

I etap obejmuje:

 • wyłonienie postaci na patrona szkoły,
 • podjęcie działań , które pozwolą zapoznać się z sylwetką patrona,
 • wypracowanie różnych form działań wychowawczych związanych z upamiętnieniem  postaci patrona szkoły.

Wiele organów prowadzących, mając na uwadze sprawność organizacyjną, reguluje działania szkół w tym zakresie i określa postępowanie, które jest dostępne na stronach BIP organu prowadzącego. Dotyczą one terminów, form działania, składanych dokumentów, ogólnych informacji o przyszłym patronie szkoły.

Wybór patrona szkoły

Wybór patrona szkoły powinien być poprzedzony działaniami w szkole i jej środowisku (osiedlu, dzielnicy, gminie), które zmierzają do wyłonienia postaci patrona (pojedyncza osoba lub patron zbiorowy). Szkoła może ogłosić konkurs na ten temat  (również na stronach internetowych), który powinien trwać kilka tygodni.

Z wyłonionych kandydatów Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd uczniowski powinni wybrać swoich przedstawicieli na patrona szkoły.

Potem przez kilka kolejnych tygodni Uczniowie powinni poznawać wybranych kandydatów na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języku polskim oraz na godzinach z Wychowawcą, a Rodzice podczas zebrań szkolnych. W celu przybliżenia sylwetek kandydatów na przyszłego patrona można z Uczniami przygotować sesję, projekt edukacyjny, debatę, happening.

Kolejnym działaniem szkoły może być niezależne głosowanie wśród Nauczycieli, Rodziców i Uczniów na jednego kandydata, który zostanie patronem szkoły.

Działania wychowawcze związane z nadaniem imienia szkole

Ważne jest, aby w szkole wypracować również formy działań wychowawczych związanych z honorowaniem patrona szkoły. Przykłady takich działań to:

 • nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami o tym samym imieniu,
 • przygotowanie lekcji związanych z patronem,
 • wykonanie wystawy, sesji, konkursów (literackich, plastycznych itd.) tematycznie związanych z patronem,
 • zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z patronem,
 • założenie strony internetowej z bazą informacji o patronie,
 • przeprowadzenie zawodów sportowych,
 • opracowanie monografii/biuletynu o patronie.

Wniosek do organu prowadzącego

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez szkołę wspólnego wniosku do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole. Wniosek powinien zawierać m.in. uzasadnienie wyboru patrona, w którym należy umieścić materiał z podjętych działań ze zwróceniem uwagi na sylwetkę patrona oraz wskazaniem wartości, które patron niesie dla młodego człowieka, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

Po przyjęciu uchwały przez organ prowadzący szkoła powinna rozpocząć kolejny, II etap procedury nadania imienia szkole, który obejmuje:

 • zorganizowanie uroczystości związanej z nadaniem imienia szkole,
 • tworzenie tradycji (obchody dnia patrona) i ceremoniału szkolnego związanego z patronem,
 • uhonorowanie symboli: sztandaru, godła, tablicy pamiątkowej,
 • wprowadzeniem zmiany nazwy szkoły do statutu szkoły, na tablicy i na pieczęci urzędowej szkoły.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że żaden akt prawny nie wskazuje jak ma wyglądać procedura nadania imienia szkole. Podejmowane działania szkoła opiera na doświadczeniach, pomysłach i propozycjach własnych oraz innych szkół.

Imię dla zespołu szkół

Warto jednocześnie podkreślić, że powyższe zasady dotyczą szkoły, a nie zespołu szkół. Mimo że nadawanie imienia zespołowi szkół jest dość często, takie postępowanie jest niezgodne z rozporządzeniem. W myśl jego zapisów imię nadaje się szkole, a zespół szkołą nią nie jest.

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1;
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr61, poz. 624 ze zm.), § 1 ust. 4.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.