Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Monitorowanie procesu wdrażania i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole

Wprowadzanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w polskiej szkole rozpoczęło się w roku szkolnym 2009/10. Nieodłączną czynnością, która związana jest z jej wdrażaniem, stała się ciągła, przenikliwa obserwacja, czyli monitorowanie przez Nauczycieli, Dyrektorów szkół,  MEN i KO sposobów jej realizacji.

Monitorowanie wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej

Poniżej kilka propozycji działań, które można wykorzystać przy monitorowaniu wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (tzw. działania kontrolne).

 1. Przyjęcie w Radzie Pedagogicznej narzędzi do planowania i rozliczania realizacji minimalnej liczby godzin w realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu i wszystkich przedmiotów w szkole (arkusze zbiorcze) na dany etap edukacyjny.
 2. Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej liczby godzin w roku szkolnym (za pomocą rozkładów materiału, klanów kierunkowych, planów wynikowych).
 3. Dokonywanie obserwacji zajęć prowadzonych przez Nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy programowej (realizacja głównych umiejętności przedmiotowych i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego przedmiotu).
 4. Dokonanie podsumowania realizacji podstawy programowej śródrocznej, na koniec roku szkolnego, na koniec cyklu kształcenia. Można to zrobić za pomocą oświadczenia Nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez niego zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu. Inną metodą jest krótkie badanie, np. ankieta, którą wypełniają Nauczyciele.
 5. Przyjęcie w porządku zebrania Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym lub po zakończeniu I półrocza danego roku szkolnego do omówienia:
  • realizacji minimalnej liczby godzin w roku szkolnym/w I półroczu roku szkolnego;
  • zestawienia wniosków z realizacji podstawy programowej dokonywanej przez Nauczycieli z wynikami egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

Działania naprawcze

W przypadku spadku realizacji minimalnej liczby godzin w roku szkolnym należy podjąć odpowiednie działania, które powinny przeciwdziałać temu zjawisku. Pomysł zmian i działań naprawczych można wybrać z poniższej listy.

 1. Realizacja treści z podstawy programowej w okresie powyżej 32 tygodni w kolejnych latach – planowanie realizacji na 33 lub 34 tygodnie.
 2. Planowanie realizacji obowiązkowych zajęć przez Nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania danego przedmiotu w ramach zastępstw doraźnych (w księdze zastępstw).
 3. Złożenie wniosku do organu prowadzącego z prośbą o zapewnienie środków finansowych na realizację zastępstw doraźnych.
 4. Wskazanie przyczyn (zależnych i niezależnych od Nauczyciela/szkoły), dla których Nauczyciel nie zrealizował minimalnej liczby godzin w roku szkolnym (w cyklu nauczania) z wpisem do protokołu Rady Pedagogicznej w czasie jej zebrania.
 5. Zwiększenie liczby godzin danego przedmiotu z godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły.
 6. Okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin danego przedmiotu z godzin do dyspozycji organu prowadzącego (na wniosek Dyrektora szkoły).

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.; poz. 977). Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.