Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Legitymacja szkolna Ucznia

Druki ścisłego zarachowania w szkole

Druki ścisłego zarachowania obowiązujące w szkole to:

  • świadectwa,
  • dyplomy,
  • zaświadczenia,
  • indeksy,
  • legitymacje szkolne,
  • legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych.

Wydanie i poprawa legitymacji

Uczeń, który jest przyjęty do szkoły, otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. Legitymacje szkolne są wydawane przez szkołę nieodpłatnie.

W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Te, które zawierają błędy lub omyłki, podlegają wymianie.

Ewidencja legitymacji

Legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL Ucznia (w przypadku, gdy Uczeń nie posiada numeru PESEL, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis Ucznia.

Duplikat legitymacji

Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez Dyrektora szkoły. Oczywiście Dyrektor szkoły może wskazać do tej czynności tylko rachunek bankowy właściciela czyli organu prowadzącego.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, kwota tej opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu wynosi na obecny stan prawny 9 zł. Za wydanie duplikatu legitymacji szkoła więc musi pobrać od Rodzica Ucznia wskazaną kwotę i odprowadzić na rachunek organu prowadzącego. Natomiast zgodnie z literą prawa to Rodzic (Uczeń) powinien okazać dowód wpłaty na konto organu prowadzącego kwoty 9 zł, a ten fakt powinien być dopiero podstawą dla Dyrektora szkoły do wydania duplikatu legitymacji.

Warto w ramach działań wychowawczych, kształtując postawę szacunku dla dokumentów potwierdzających tożsamość, wspominać o fakcie ponoszonych przez Rodziców kosztów, które są zawiązane z wydaniem duplikatu legitymacji szkolnej. Praktyka szkolna pokazuje, że Uczniowie, którzy przychodzą do sekretariatu szkoły po duplikat legitymacji szkolnej, podają często błahe powody zniszczenia lub zaginięcia jej oryginału.

 

Na podstawie:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.