Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kształcenie zawodowe – znowelizowane przepisy obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140 oraz z 2015 r. poz. 954) zmiany dotyczą wprowadzenia do klasyfikacji zawodów dwóch nowych zawodów (pkt 1 i 2), zmieniono nazwę zawodu (pkt 3) i zawód o symbolu cyfrowym 311927 otrzymał nowe brzmienie (pkt 4).

  1. Kierowca mechanik (symbol cyfrowy 832201). K1 „Eksploatacja środków transportu drogowego”. (Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej).
  1. Jeździec (proponowany symbol cyfrowy 612112 – otrzymał w podpisanym rozporządzeniu symbol cyfrowy 516408). K1 „Jeździectwo i trening koni”. W celu zachowania drożności kształcenia i umożliwienia podnoszenia kwalifikacji kwalifikacja K1 wyodrębniona w zawodzie jeździec jest jednocześnie jedną z dwóch kwalifikacji K2 wyodrębnionych w zawodzie technik hodowca koni (symbol cyfrowy 314203). W związku z tym kształcenie w zawodzie technik hodowca koni będzie odbywać się w kwalifikacjach K1 „Organizowanie chowu i hodowli koni” oraz K2 „Szkolenie i użytkowanie koni” albo „Jeździectwo i trening koni”. Osoby, które uzyskają kwalifikacje w zawodzie jeździec, będą mogły zdobyć zawód technik hodowca koni po uzyskaniu dodatkowej kwalifikacji „Organizacja chowu i hodowli koni”.

Kształcenie w obu wyżej wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

  1. W znowelizowanym rozporządzeniu zmieniono nazwę zawodu technik mechanizacji rolnictwa o symbolu cyfrowym 311512 na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki o symbolu cyfrowym 311515, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie. K1 ,,Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie”. K2 ,,Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie”. K3 ,,Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie”. W opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.
  1. Pozycja dotycząca zawodu technik transportu drogowego o symbolu cyfrowym 311927 otrzymuje brzmienie:
311927 Technik transportu drogowego transportu A 2*

 

 

K1 Eksploatacja środków transportu drogowego

K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

X**

 

 

X**

 

 

 

*Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej;

** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej

W opinii ministra właściwego dla wyżej wymienionych zawodów kształcenie w zawodzie kierowca mechanik nie powinno być uwarunkowane wymaganiem dotyczącym posiadania prawa jazdy kat. B, natomiast kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w tym zawodzie powinno być prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Podobnie w przypadku zawodu technik transportu drogowego wnioskowano o wykreślenie z części dotyczącej szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie wymagania dotyczącego posiadania prawa jazdy kat. B, zarówno w stosunku do słuchaczy szkół policealnych, jak również do uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmiany mają zapewnić spójność w zakresie realizacji kształcenia w ramach kwalifikacji K1 „Eksploatacja środków transportu drogowego” zarówno w zawodzie kierowca mechanik, jak i technik transportu drogowego.

W związku z organizacją pracy szkoły (wcześniejszym planowaniem kształcenia w określonych zawodach) Uczniowie i Słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego oraz technik mechanizacji rolnictwa przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą kontynuować kształcenie w zawodzie lub kwalifikacjach określonych w dotychczas obowiązujących przepisach aż do zakończenia cyklu kształcenia.

Od roku szkolnego 2016/2017 będzie istniała możliwość prowadzenia kształcenia w nowym zawodzie – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w którym (jako kwalifikację K3) wyodrębniono kwalifikację „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie”.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2015 poz. 1873)

Autor: Jolanta Gajda – edukator zawodowy/trener, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.