Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Komisje przeprowadzające egzaminy klasyfikacyjne

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla Ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

  1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
  2. Nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

  1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. Nauczyciel albo Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  4. imię i nazwisko Ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach i o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

Załączniki:

Propozycja zarządzenia Dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Propozycja protokołu egzaminu klasyfikacyjnego

 

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Czytaj również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.