Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Jak będą funkcjonowały bezpłatne podręczniki

Zmiany w Ustawie o systemie oświaty dotyczące bezpłatnych podręczników dla Uczniów szkół wymuszają na szkołach i organach prowadzących określone działania. Modyfikacje będą wdrażane stopniowo, dlatego wszystkie zainteresowane strony będą miały czas, aby się do nich przygotować.

Podręczniki wypożyczone – materiały ćwiczeniowe przekazane Uczniowi

Podręcznik do klasy I szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) już na najbliższy rok szkolny (2014/15) zapewni MEN. Kolejne zmiany – dotyczące wyboru podręczników przez Nauczycieli, zaopatrzenia Uczniów w podręczniki szkolne i dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – będą  wprowadzane sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2015/16.

Po wejściu wzycie znian, szkoły będą miały obowiązek zapewnić Uczniom bezpłatny dostęp do:

  • podręczników,
  • materiałów edukacyjnych zastępujących i uzupełniających podręcznik,
  • materiałów ćwiczeniowych.

Podręczniki oraz materiały edukacyjne będą Uczniom wypożyczane przez szkoły. natomiast materiały ćwiczeniowe będą przekazywane bez obowiązku zwrotu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (staną się własnością Ucznia). Komplet podręczników oraz materiałów edukacyjnych będzie używany przez Uczniów przez co najmniej trzy lata szkolne.

Finansowanie zakupu podręczników

Organy prowadzące będą otrzymywały dotacje celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Uczniów danej klasy co trzy lata szkolne. Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana dla danej klasy corocznie. Jeżeli w danej klasie w kolejnym roku szkolnym będzie większa liczba Uczniów niż w poprzednim roku szkolnym, dotacja celowa zostanie uzupełniona o brakującą liczbę kompletów tych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Począwszy od roku szkolnego2014/15 dla klas I szkoły podstawowej podręczniki finansowane z dotacji celowej będą musiały być wieloletnie. Dlatego w podręcznikach nie będzie zamieszczanych ćwiczeń, zadań i poleceń, które będą wymagaływewnątrz podręcznika.

Decyzja o wyborze podręcznika

Decyzję o wyborze podręczników dla klas IV szkoły podstawowej, klas I gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych  będzie podejmował zespół Nauczycieli. To zmiana wobec obecnej sytuacji, kiedy o tym wyborze decyduje każdy Nauczyciel indywidualnie. Zzestaw podręczników wybrany przez zespół Nauczycieli opiniować będzie Rada Rodziców.

Obowiązujący zestaw podręczników będzie podawał do publicznej wiadomości Dyrektor szkoły (tak jak obecnie). Szkolny zestaw podręczników będzie musiał obejmować po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie (przewidziano wyjątki od tej zasady). Zostaną wykluczone sytuacje, w których nabycie podręcznika będzie możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi.

Bezpłatny elementarz

We wrześniu 2014/15 każdy Uczeń klasy I szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik (elementarz) do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Organy prowadzące otrzymają dotację celową na zakup do tego podręcznika materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

Decyzja o dopuszczeniu do druku pierwszej części przygotowanego przez MEN podręcznika (elementarza) została już podpisana. Jego elektroniczna, dopuszczona do druku wersja jest dostępna on-line. W tym miesiącu pojawi się również poradnik metodyczny, który pomoże Nauczycielom w pracy z nowym podręcznikiem.

W kolejnych latach z dotacji finansowane będą podręczniki i ćwiczenia dla Uczniów starszych klas. Docelowo w 2017 roku podręczniki w szkołach podstawowych i gimnazjach będą własnością szkoły. Będą to podręczniki wieloletnie, opłacane z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Obowiązki organów prowadzących i Dyrektorów po zmianach

W/w proponowane zmiany jasno wyznaczą obowiązki organów prowadzących i Dyrektorów szkół w zakresie:

  • obowiązku zapewnienia Uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych, zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauki języka obcego,
  • zmiany w procedurze tworzenia zestawu podręczników obowiązujących w szkole na dany rok szkolny,
  • określenia zasad związanych z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych, przyjęcia podręczników na stan szkoły, postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika oraz szacowania stopnia jego zniszczenia.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.