Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Dyrektor szkoły organizuje dla ucznia indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczania na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor szkoły, organizując dla ucznia indywidualne nauczanie, zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia tych zajęć.

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli szkoły lub w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania z uczniami w klasach I-III szkoły podstawowej dyrektor powierza jednemu lub dwóm nauczycielom.

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. Zajęcia te prowadzone są w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, w placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowany z uczniem wynosi:

  • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 2 dni);
  • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni);
  • dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni);
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni).
  • dla uczniów gimnazjum– od 10 do 12 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni);
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin (realizowane w ciągu co najmniej 3 dni).

W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciel prowadzący indywidualne nauczanie obserwuje funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia i wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia, który realizuje indywidualne nauczanie, z uczniami w oddziale szkolnym.

W ramach ww. działań dyrektor umożliwia uczniowi udział w szczególności:

1) w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

2) uroczystościach i imprezach szkolnych;

3) w wybranych zajęciach edukacyjnych.

Dla uczniów, którzy uczestniczą w ww. formach zajęć umożliwionych przez dyrektora szkoły oraz w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach  z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacja tych zajęć odbywa się poza tygodniowym wymiarem zajęć wskazanym do realizacji podstawy programowej.

Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. Wniosek nauczyciela jest składany w postaci papierowej lub elektronicznej i zawiera uzasadnienie.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.