Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dziennik zajęć dodatkowych

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

(…) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony doszkolonego zestawu programów nauczania

Organ prowadzący szkołę, na wniosek Dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Uczniów.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział Uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej wlicza się także roczne lub końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne to grupa zajęć ściśle określona przez MEN:

 • język obcy nowożytny inny niż nauczany w szkole,
 • przedmiot, którego nie ma w podstawie programowej, ale w szkole jest kreatywny Nauczyciel, który napisał do przedmiotu program, a Dyrektor włączył ten program do szkolonego zestawu programów, np. tym przedmiotem może być edukacja filmowo-teatralna, komunikacja medialna, edukacja prawna, edukacja ekologiczna.

MEN nie wskazuje w żadnym akcie prawnym charakterystyki dokumentacji zajęć dodatkowych. Wskazuje natomiast, że:

 • do tych zajęć ma być napisany program, który Dyrektor włączy do szkolnego zestawu programów (Dyrektor musi zatem ten program wcześniej dopuścić w szkole do realizacji),
 • należy wyłonić grupę Uczniów, którzy będą w tych zajęciach uczestniczyć,
 • należy zaczerpnąć opinii w tej sprawie Rady Pedagogicznej i  Rady Rodziców,
 • zajęcia są oceniane z wpisaniem oceny w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik i arkusze ocen) oraz na świadectwie szkolnym,
 • ocena z tych zajęć wlicza się do średniej, ale nie ma wpływu na promocję do następnej kasy i na ukończenie szkoły (Uczeń może mieć z tych zajęć ocenę niedostateczną i być promowany),
 • udział zdeklarowanych Uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Gdzie zatem dokumentować te zajęcia? Można przyjąć dwa rozwiązania:

 1. w dzienniku lekcyjnym (potwierdzenie odbytych zajęć z tematem lekcji i zaznaczeniem obecności Ucznia oraz założeniem strony z ocenami);
 2. w dzienniku zajęć pozalekcyjnych z potwierdzeniem odbytych zajęć, z tematem lekcji i zaznaczeniem obecności Ucznia na zajęciach oraz odnotowaniem ocen Ucznia (to rozwiązanie jest praktykowane w wielu szkołach).

W rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania została wymieniona dokumentacja, która należy do dokumentacji przebiegu nauczani i dokonana charakterystyka tej dokumentacji. Rozporządzenie to nie wskazuje dziennika zajęć dodatkowych. Niemniej:

Zajęcia dodatkowe w randze zajęć są bardzo blisko obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jeśli są organizowane w szkole, to z puli godzin organu prowadzącego. Oceny z tych zajęć są wpisywane w arkuszu ocen i na świadectwie szkolny.

W charakterystyce dziennika innych zajęć nie wymienia się też zajęć dodatkowych, a zatem powinny one być wpisywane w dzienniku lekcyjnym, jeśli szkoła je organizuje.

 

Podstawa prawna:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.