Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły

Szkoły mają obowiązek prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród Uczniów, ich Rodziców lub Opiekunów oraz Nauczycieli, Wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Rozporządzenie definiuje rodzaje tej działalności i wskazuje, na czym one polegają.

Ww. działalność szkoły obejmuje działania uprzedzające pojawienie się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez Uczniów, które charakteryzują się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego Ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

Działalność ta może się odbywać w różnych formach:

 • interaktywne wykłady,
 • warsztaty,
 • treningi umiejętności,
 • projekty.
 • debaty,
 • szkolenia,
 • spektakle teatralne,
 • spoty,
 • kampanie społeczne,
 • happeningi,
 • pikniki edukacyjne,
 • inne formy z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Szkoły korzystające z rozwiązania LIBRUS Synergia w wariancie Altum mogą w celach edukacyjnych wykorzystać gotowe lekcje i materiały zamieszczone w module Bezpieczny Uczeń, które dotyczą tej tematyki.

Zajęcia, w czasie których szkoła może realizować wymienioną działalność, to:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia Uczniów,
 • zajęcia religii,
 • zajęcia wdż.
 • zajęcia z Wychowawcą,
 • zajęcia w ramach godzin z art. 42 KN,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działalność może odbywać się w oddziale, grupie oddziałowej, międzoddziałowej, z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z Uczniem.

Szkoła opracowuje w każdym roku szkolnym diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, która dotyczy Uczniów, Rodziców lub Opiekunów, Nauczycieli, Wychowawców i innych pracowników szkoły. Jest ona opracowywana przy współpracy z organem prowadzącym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia Nauczycieli, Policją, zakładami podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

W oparciu o diagnozę Nauczyciel w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły wybiera formę, w której realizuje działalność, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.

Szkoły dostosują, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 roku) program wychowawczy i program profilaktyki, dostosowany do przepisów rozporządzenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (poz.1249).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.