Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Zgodnie z art. 64 Ustawy o systemie oświaty podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla Uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
  4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
  5. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu.

Na wniosek Dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę może przyznać nie więcej niż dodatkowe 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym.
Godziny te można przeznaczyć na:

  1. okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  2. realizację zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Uczniów:

a)      zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
b)      zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Zajęcia ujęte w punkcie 2 nazywane są zajęciami dodatkowymi. Dyrektor szkoły może wprowadzić je do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Udział Uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Nie należy mylić pojęć: zajęcia dodatkowe i zajęcia nadobowiązkowe dla Ucznia.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej lub w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

Na podstawie:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.