Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatkowe zajęcia dla Ucznia, który pobierał naukę za granicą

W pierwszej kolejności warto pamiętać, że działania Dyrektora szkoły i Nauczycieli dotyczące Ucznia, który pobierał naukę w szkole za granicą, mogą dotyczyć zarówno Ucznia, który jest, jak i który nie jest obywatelem polskim.

Przyjęcie Ucznia na podstawie dokumentów

Uczeń przybywający ze szkoły za granicą powinien okazać dokumenty takie jak świadectwo, zaświadczenie, które stwierdzają ukończenie szkoły/danego etapu edukacyjnego, uczęszczanie Ucznia do danej klasy  w szkole za granicą oraz dokument, który potwierdza sumę lat nauki szkolnej tego Ucznia. Jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu, Rodzic Ucznia lub Uczeń pełnoletni składa pisemne oświadczenia o sumie lat nauki.

Uczeń jest przyjmowany do odpowiedniej klasy danej szkoły z urzędu (szkoła obwodowa) na podstawie dokumentów lub na podstawie dokumentów, jeśli w szkole są wolne miejsca (szkoła, która nie ma wyznaczonego obwodu).

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli Uczeń przybywające z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowane do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustala Dyrektor szkoły. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor szkoły z udziałem, w razie potrzeby, Nauczyciela lub Nauczycieli.

W przypadku Ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się Uczeń. Dyrektor zapewnia udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się Uczeń.

Uczeń obcojęzyczny

Uczniowi, który podlega obowiązkowi szkolnemu/nauki, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do pobierania nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego i dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, których Nauczyciele stwierdzą, że istnieje konieczność uzupełniania braków programowych.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Zaproponowany wymiar zajęć ma pozwolić na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w  wymiarze 1 godziny lekcyjnej.

Łączny wymiar godzin dla Ucznia zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo. Oczywiście wymiar tych godzin dla Ucznia ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (poz. 1202).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.