Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatkowe wsparcie szkoły dla ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku: poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zezwolenie dyrektora może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

 • przedszkole lub szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko,
 • do wniosku rodziców zostało dołączone:
  • opinia publicznej PPP,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z dyrektorem  szkoły na dany rok szkolny (uczniowi takiemu nie ustal się oceny zachowania).

Zezwolenie dyrektora może zostać cofnięte na wniosek rodziców ucznia lub jeśli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych lub zezwolenie zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia mogą korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

Uczniowi należy zapewnić:

 • prawo uczestniczenia w szkole w:
  • dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  • zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • dostęp do:
  • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej  znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
 • udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 37.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.