Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Czynności nauczyciela i dyrektora związane z przedłożeniem planu rozwoju zawodowego

Przedstawione poniżej czynności nauczyciela i dyrektora szkoły są zgodne z nowymi regulacjami prawnymi związanymi z procedurami awansu zawodowego.

Jednym z elementów procesu uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela jest przedstawienie przez niego dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczyciela stażysty termin jego złożenia to  20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Z kolei nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany powinni złożyć go razem z wnioskiem o rozpoczęcie stażu (wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy i mianowany składa w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć).

Dyrektor szkoły może zatwierdzić plan rozwoju zawodowego lub zwrócić go nauczycielowi wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Powinno się to odbyć nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

Jeśli plan zostanie zwrócony, jego poprawa zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponowne przedłożenie odbywa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły poprawionego zgodnie z zaleceniami planu rozwoju zawodowego, następuje w terminie 7 dni od przedłożenia planu.


 Lp.
Wybrane czynności dyrektora szkoły, opiekuna stażu i nauczyciela związane z awansem zawodowym Termin realizacji
1. Przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole – nauczyciel stażysta

razem z wnioskiem o rozpoczęcie stażu – nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany (wniosek o rozpoczęcie stażu składa nauczyciel kontraktowy i mianowany w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć)

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły lub zwrócenie tego planu nauczycielowi wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole
3. Poprawa planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponowne przedłożenie planu dyrektorowi szkoły – w przypadku jeśli ten plan zostanie zwrócony nauczycielowi przez dyrektor szkoły Wyznaczony termin przez dyrektora szkoły, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze
4. Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły poprawionego przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego, w którym są uwzględnione zalecenia dyrektora 7 dni od przedłożenia planu
5. W trakcie stażu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  • dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zamian w planie rozwoju zawodowego lub
  • zmienić nauczycielowi opiekuna stażu
Wyznaczony termin przez dyrektora szkoły, nie krótszy niż 5 dni

 

6. W trakcie stażu:

Nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektor szkoły i przedkłada dyrektorowi szkoły ten zmieniony plan – dyrektor zatwierdza te zmieniony lub zwraca nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian

Zatwierdzenie w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego lub postępowanie ww. w przypadku poprawiania planu z zaleceniami dyrektora szkoły
7. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły 7 dni od zakończenia stażu
8. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego 7 dni od dnia zakończenia stażu

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.