Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Chory Uczeń w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub gimnazjum

W  przypadku przedłużającej się choroby Uczenia klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum szkoła powinna podjąć działania, które mimo choroby pozwolą Uczniowi realizować obowiązek szkolny i ukończyć szkołę. Dlatego należy podjąć działania związane z uzyskaniem przez Uczenia indywidualnego nauczania.

Nauczanie indywidualne – jak i dla kogo

Nauczanie indywidualne organizuje się dla Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Indywidualne nauczanie organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek Rodziców Ucznia. Dyrektor szkoły ustala – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w liczbie 8 -10 godzin/tydzień dla Ucznia starszych klas szkoły podstawowej i 10- 12 godzin/tydzień dla Ucznia gimnazjum (realizacja w ciągu co najmniej 3 dni tygodnia).

W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Ucznia. Zajęcia te są prowadzone przez Nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z Uczniem, w miejscu jego pobytu.

Zadania szkoły

Szkoła wskazuje możliwość realizacji obowiązku szkolnego w ramach nauczania indywidualnego przez Uczenia jego Rodzicom i mobilizuje ich do podjęcia działań, które umożliwią wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną odpowiedniego orzeczenia. Otrzymane orzeczenie Rodzice są zobowiązani przekazać Dyrektorowi szkoły, który w oparciu o nie podejmuje działania zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.

Dla Ucznia, który realizuje indywidualne nauczanie, szkoła prowadzi dziennik indywidualnego nauczania.

Egzamin w miejscu innym niż szkoła

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności Ucznia, za zgodą Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian lub egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek w tej sprawie do Dyrektora OKE składa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rodzicami Ucznia.

Wniosek musi zostać złożony nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

Aby stworzyć choremu Uczniowi warunków do realizacji obowiązku szkolnego i ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, szkoła powinna podjąć działania i życzyć Uczniowi szybkiego powrotu do zdrowia.

 Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.