Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Celowość pracy zespołu – technika zarządzania przez cele

W komentarzu Ministra Edukacji Narodowej do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych pojawia się sformułowanie:

podkreślono celowość zespołowej pracy Nauczycieli, Wychowawców grup wychowawczych i Specjalistów przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla Uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania takich Uczniów.

Uwagę skupia określenie celowość, a ponieważ nie znajdziemy go w omawianych rozporządzeniach, warto je przeanalizować.
Po pierwsze zgodnie z definicją celowość oznacza (według słownika PWN) :

1. przydatność do jakichś potrzeb,
2. świadome zmierzanie do celu

 i bardziej szczegółowo

3. taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu.

Pierwsze znaczenie wskazuje na konieczność istnienia bezpośredniego związku między potrzebą a podejmowanymi działaniami. W kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego związek ten uwidacznia się w tak napisanych i realizowanych IPET-ach, aby podejmowane działania nie były pozorowane. O tych ostatnich mówimy wtedy, gdy  diagnoza możliwości psychofizycznych Ucznia jest powierzchowna, a działania Nauczycieli nie zintegrowane.

Drugie i trzecie znaczenie przenosi akcent na technikę zarządzania przez cele. Do głównych wyznaczników tej techniki należą: osiągnięcie celów przez zaangażowanie i współudział pracowników (Nauczycieli) w ich tworzeniu, mierzenie efektów pracy, identyfikacja trudności obniżających sprawność działania oraz motywowanie pracowników do osiągania ustalonych celów i nagradzanie ich w zależności od stopnia ich spełnienia.

W rzeczywistości szkolnej zarządzanie przez cele zakłada samodzielne budowanie przez zespól Nauczycieli i Specjalistów IPET-ów. Korzystanie z gotowych dokumentów jest grozi po pierwsze brakiem adekwatności, a po drugie – brakiem wartości dla realizatorów. Poczucie współautorstwa wpływa bowiem w sposób istotny na podejmowane działania. Istotne jest również mierzenie poziomu realizacji postawionych celów. Nie chodzi w tym miejscu wyłącznie o postępy Ucznia, ale również o metody stosowane przez Nauczycieli, o dokładną analizę przyczyn określonego stopnia realizacji zamierzeń. Zespołowa analiza procesu wspierania Ucznia pozwala na wprowadzenie działań korekcyjnych.

Najtrudniejszym elementem w technice zarządzania przez cele jest nagradzanie biorących udział w zadaniu Nauczycieli. Nagroda ma charakter motywujący, dodający energii – z tą prawdą nikt nie dyskutuje. Jednak rzeczywistość szkolna (zwyczajowe reguły nagradzania) i brak środków na nagrody ten element zarządzania bardzo osłabiają. Warto więc, aby Dyrektor szkoły, decydując się na tego typu działania0 rozważył inne sposoby nagradzania Nauczycieli, które zwiększą skuteczność zarządzania przez cele.

 

Podstawa prawna:

 

Autor: Ewa Sitko – staż zawodowy: 30 lat, nauczyciel dyplomowany. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty Edukator programu „Nowa Szkoła”- CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego. 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.