Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Awans zawodowy Nauczyciela – opiekun stażu

Kto może być opiekunem stażu

Awans zawodowy Nauczyciela stażysty i Nauczyciela kontraktowego jest możliwy po dobyciu stażu, na czas którego Dyrektor szkoły wyznacza dla Nauczycieli opiekuna (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela). Opiekun stażysty musi posiadać stopień Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela).

Kryteria wyboru opiekuna

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują na ograniczenia, aby jeden Nauczyciel nie mógł mieć pod opieką więcej niż jednego stażystę.

Karta Nauczyciela nie wskazuje także, jakimi kryteriami kieruje się Dyrektor szkoły podczas wyboru opiekunów dla Nauczycieli. Powinny być to jednak osoby legitymujące się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania oraz posiadające doświadczenie w nauczaniu przedmiotu, którego uczy osoba ubiegająca się o awans zawodowy Nauczyciela.

Zadania opiekuna stażu

Do zadań opiekuna należy udzielanie pomocy stażyście w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz – w okresie trwania stażu – właściwej realizacji tego planu , jak również opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego Nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 Karta Nauczyciela). Opiekun stażu przez cały czas jego trwania ściśle współpracuje z awansującym Nauczycielem w zakresie realizacji jego planu rozwoju zawodowego. Jest zatem jedyną osobą, która może ocenić staż Nauczyciela.

Opiekun stażu przedstawia Dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego Nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez Nauczyciela (§5 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Wynagrodzenie opiekuna stażu

Z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny.  Mówi o tym Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:

§5. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej „szkołą”, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
c) opiekuna stażu.

W przypadku, gdy jeden pedagog jest opiekunem więcej niż jednego Nauczyciela stażysty, otrzymuje dodatek będący wielokrotnością liczby podopiecznych ubiegających się o awans zawodowy Nauczyciela.

Funkcja opiekuna stażu jest ściśle powiązana ze stażem Nauczyciela, zatem dodatek funkcyjny powinien być wypłacany za okres faktycznego sprawowania tej funkcji. W związku z tym nie powinien on być wypłacany po zakończeniu stażu, np. do czasu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu albo do dnia nadania wyższego stopnia awansu. Jednak w praktyce decyduje o tym organ prowadzący, który określa  szczegółowe zasady wypłacania tego dodatku w uchwale stanowiącej regulamin wynagradzania (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Kontrakt ze stażystą

Współpracę opiekuna stażu z nauczycielem stażystą warto rozpocząć od ustalenia kontraktu, który dookreśli obowiązki obu stron. Formy takiego kontraktu nie określają przepisy prawa. Poniżej nasza propozycja takiego rozwiązania.

Kontrakt opiekuna stażu z Nauczycielem stażystą

 

Podstawa prawna:

Autor: Wiesława Molik-Bąk – mgr filologii polskiej UJ, nauczycielka języka polskiego w szkołach różnych typów, wieloletni dyrektor szkoły, doświadczony ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego Nauczycieli, autorka licznych innowacji programowych. Za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.