Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Awans zawodowy Nauczyciela – okres przechowywania dokumentów

Podczas trwania stażu, Nauczyciel tworzy i gromadzi różnego rodzaju dokumenty związane z jego rozwojem zawodowym. Część z nich musi po zakończeniu stażu pozostać w dokumentacji szkolnej.

W Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zapisano:

§ 14.3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 4 – 7. Pozostała dokumentację załączona do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

Dokumentami, które związane są z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego i pozostają w dokumentacji szkoły są:               

1.Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego (wraz z adnotacją o dniu jego złożenia)

2. Pozostała dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

  1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie);
  2. zaświadczenie Dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia Nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia (tj. w roku szkolnym, w którym Nauczyciel złożył wniosek) oraz w okresie odbywania stażu;
    w przypadku Nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć – pismo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wyznaczeniu Dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez Nauczyciela;
  3. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;
  4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie analizy formalnej wraz z datą dokonania czynności (np. arkusz analizy formalnej).
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja dołączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych – pismo Dyrektora szkoły wskazujące szczegółowo stwierdzone braki i wyznaczające termin ich uzupełnienia wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.

4. Decyzja o powołaniu komisji kwalifikacyjnej.

5. Pismo Dyrektora szkoły powiadamiające Nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.

6.Protokół z przebiegu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wraz ze złożonym przez wszystkich członków komisji oświadczeniem o bezstronności.

7. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem jego odbioru.
W przypadku braku akceptacji komisji – pismo Dyrektora szkoły o prawach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.

8. Decyzja o nadaniu (bądź odmowie nadania) stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego wraz z potwierdzeniem odbioru decyzji.

Całość dokumentacji dotyczącej przebiegu awansu zawodowego Nauczycieli powinna być gromadzona i przechowywana w teczkach rzeczowych założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla szkoły.

Akty awansu zawodowego (uwierzytelnione kopie) przechowuje się przez okres 50 lat – kategoria B50. Pozostała dokumentacja awansu zawodowego jest przechowywana przez 5 lat – kategoria B5.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji Wzory dokumentów, w której znajdą Państwo przykłady i wzory gotowej dokumentacji związanej z rozwojem zawodowym Nauczyciela.

 

Podstawa prawna: 

Autor: Wiesława Molik-Bąk – mgr filologii polskiej UJ, nauczycielka języka polskiego w szkołach różnych typów, wieloletni dyrektor szkoły, doświadczony ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego Nauczycieli, autorka licznych innowacji programowych. Za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.