Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Analiza wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego przedmiotem ewaluacji

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły powinien uwzględniać wyniki ewaluacji wewnętrznej
z roku poprzedniego (np. z 2011/12) i wykorzystywać je do doskonalenia jakości pracy szkoły w roku następnym
(np. 2012/13). Jakie są w związku z tym zadania dla Nauczycieli i Dyrektora i w jaki sposób można je zrealizować?

Pierwszą propozycją jest wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej wymagania 1.1. w szkole.

Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Poziom D: Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.
W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

Poziom B: Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

W wyniku ewaluacji w myśl wymagania 1.1. określone powinny zostać mocne i słabe strony pracy szkoły, które to wymaganie poddaje analizie.

Przykłady zaobserwowanych problemów:

 • duża liczba Uczniów (….%), którzy napisali sprawdzian/egzamin w obszarze wyników niskich,
 • duża liczba Uczniów (….%), którzy napisali sprawdzian/egzamin poniżej średniego wyniku,
 • mała liczba Uczniów (….%), którzy napisali sprawdzian/egzamin powyżej średniego wyniku,
 • brak Uczniów, którzy napisali sprawdzian/egzamin w obszarze wyników wysokich,
 • niezadowalający sposób komunikowania wyników sprawdzianu/egzaminu w szkole,
 • słabe wykorzystanie przez Nauczycieli różnorodnych metod analizy wyników sprawdzianu/egzaminu.

W przypadku zaobserwowania tych lub podobnych zjawisk Rada Pedagogiczna powinna podjąć działania, które
w efekcie mają przynieść poprawę sytuacji i wyników ewaluacji w kolejnym roku szkolnym. Proponowane działania to np.:

 1. Przedstawienie Uczniom i ich Rodzicom wyników analiz sprawdzianu/egzaminu. Warto zorganizować specjalne spotkanie z Rodzicami dotyczące tylko tego tematu. Aby podnieść rangę spotkania można np. ująć je w planie spotkań z Rodzicami na początku roku szkolnego i na pierwszym zebraniu wskazać, że jest to spotkanie bardzo ważne.
 2. Zakomunikowanie wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych Uczniom oraz ich Rodzicom w obrazowej formie, dzięki której łatwiej je przyswoją – np. w postaci wykresów, diagramów słupkowych lub kołowych, w postaci prostych zestawień tabelarycznych.
 3. Ustalenie i przyjęcie na zebraniu Rady Pedagogicznej, ile razy w roku szkolnym Uczniowie kl. IV-VI
  lub/i I-III będą pisać wewnętrzny sprawdzian/egzamin
  . Taka informacja powinna zostać przekazana Uczniom oraz ich Rodzicom na początku roku szkolnego (podczas godziny wychowawczej, apelu, zebrania otwartego z Rodzicami).
 4. Przekazywanie każdorazowo informacji Uczniom i ich Rodzicom o wynikach sprawdzianu/egzaminu wewnętrznego uwzględnieniem przyrostu umiejętności Uczniów.
 5. Ustalenie konsultacji dla Uczniów (dla całych klas, dla grup lub dla pojedynczych Uczniów),
  w czasie których będą rozwiązywane zadania na ćwiczenie danej kategorii umiejętności. Stały harmonogram konsultacji powinien być znany Uczniom oraz ich Rodzicom i włączony w obieg informacji (wykorzystanie przez Nauczycieli godzin z art. 42 KN).
 6. Pomoc Rodziców w rozwiązywaniu zadań tekstowych zadanych Uczniom przez Nauczycieli jako zadanie domowe.
 7. Każdorazowe przekazywanie informacji zwrotnej Uczniom na temat ich pracy lub wystawianie pozytywnej oceny za rozwiązane zadanie (każde zadanie musi być sprawdzone przez Nauczycieli).
 8. Włączenie do kryteriów wystawiania oceny z zachowania obecności Uczniów na konsultacjach.
 9. Umieszczanie wyników sprawdzianów/egzaminów w każdej sali lekcyjnej, na tablicy SU itd.
 10. Stosowanie ciekawych, aktywnych metod pracy  z Uczniem przez Nauczycieli.
 11. Stworzenie zespołów przedmiotowych Nauczycieli, które wskażą umiejętności do doskonalenia
  w poszczególnych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych do kształcenia na dany rok szkolny (d
  la szkoły podstawowej) lub wskażą jakie wymagania szczegółowe z podstawy programowej danego przedmiotu należy rozwijać u Uczniów za pomocą określonych typów zadań w danym przedziale czasowym roku szkolnego (gimnazja).
 12. Objęcie w nadzorze pedagogicznym obserwacją Dyrektora w/w wymagań szczegółowych z podstawy programowej danego przedmiotu.
 13. Zapoznanie Nauczycieli z metodologią EWD i pomiarem dydaktycznym (szkolenie dla Nauczycieli).
 14. Zgłoszenie Dyrektorowi szkoły Uczniów do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, którzy uzyskali noty w obszarze wyników niskich oraz wyników średnich. Uczniowie ci powinni zostać objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z nowym modelem (zaplanowanie przez zespoły odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Przykład gotowego planu działania Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna jako problemy do rozwiązania roku szkolnym 2013/2014 wskazuje:

 • niezadowalający sposób komunikowania wyników sprawdzianu/egzaminu w szkole,
 • słabe wykorzystanie przez Nauczycieli różnorodnych metod analizy wyników sprawdzianu/egzaminu.

Propozycje działań, które mają poprawić jakość pracy szkoły 

Lp.

Proponowane rozwiązanie

Wykonanie/osoby odpowiedzialne

Termin wykonania 

Uwagi

1. Przedstawienie Uczniom i ich Rodzicom wyników analiz sprawdzianu/egzaminu. Warto zorganizować specjalne spotkanie z Rodzicami dotyczące tylko tego tematu. Aby podnieść rangę spotkania można np. ująć je
w planie spotkań z Rodzicami na początku roku szkolnego i na pierwszym zebraniu wskazać, że jest to spotkanie bardzo ważne.
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Nauczyciele przedmiotów
początek roku szkolnego – ujęcie spotkania w porządku pierwszego zebrania
z Rodzicami
2. Zakomunikowanie wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych Uczniom oraz ich Rodzicom
w obrazowej formie, dzięki której łatwiej je przyswoją –
np. w postaci wykresów, diagramów słupkowych lub kołowych, w postaci prostych zestawień tabelarycznych. Umieszczanie wyników sprawdzianów/egzaminów
w każdej sali lekcyjnej, na tablicy SU itd.
Nauczyciel informatyki
Wicedyrektor szkoły
Wychowawcy klasOpiekunowie sal lekcyjnych
Opiekun SU
po każdym sprawdzianie/egzaminie
3. Ustalenie i przyjęcie na zebraniu Rady Pedagogicznej, ile razy
w roku szkolnym uczniowie kl. IV-VI lub/i I-III będą pisać wewnętrzny sprawdzian/egzamin. Taka informacja powinna zostać przekazana Uczniom oraz ich Rodzicom na początku roku szkolnego (podczas godziny wychowawczej, apelu, zebrania otwartego z Rodzicami).
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
ustalenie umieścić
w protokole z zebrania Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na zebraniu Rady Pedagogicznej we wrześniu
4. Stworzenie zespołów przedmiotowych Nauczycieli, które wskażą umiejętności do doskonalenia w poszczególnych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych do kształcenia na dany rok szkolny (dla szkoły podstawowej) lub wskażą jakie wymagania szczegółowe
z podstawy programowej danego przedmiotu należy rozwijać
u Uczniów za pomocą określonych typów zadań w danym przedziale czasowym roku szkolnego (gimnazja).
wszyscy Nauczyciele początek roku szkolnego i po podsumowaniu sprawdzianu/egzaminu wewnętrznego w szkole objąć realizację obserwacją Dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego
5. Objęcie w nadzorze pedagogicznym obserwacją Dyrektora w/w wymagań szczegółowych z podstawy programowej danego przedmiotu.  Dyrektor szkoły  cały rok szkolny objąć realizację obserwacją Dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego
6. Zapoznanie Nauczycieli
z metodologią EWD i pomiarem dydaktycznym (szkolenie dla Nauczycieli).
wszyscy Nauczyciele  wrzesień/październik temat szkolenia wskazać
w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.