Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Analiza danych

cytaty6

Przedstawione we wcześniejszych artykułach zagadnienia dotyczyły trzech obszarów:

 • pozyskiwania danych i określania na ich podstawie przedmiotu badania,
 • porządkowania danych przez zadanie odpowiednich pytań kluczowych,
 • ponownego pozyskiwania danych (przy użyciu odpowiednich narzędzi), które staną się źródłem odpowiedzi na postawione pytania.

Omówienia wymagają jeszcze analizy danych, a także – w kolejnym artykule – prezentacja wniosków i stworzonych na ich podstawie rekomendacji.

Typy analizy danych

Przebieg procesu analizy danych uzależniony jest od rodzaju tych danych.

Jeżeli dane mają charakter ilościowy, to poddaje się je analizie statystycznej. Najczęściej wybiera się ten typ analizy przy opisie zjawisk podstawowych (np. ustalenie, jaki odsetek Nauczycieli, Uczniów czy Rodziców brał udział w jakimś wydarzeniu, jaki odsetek wypowiada się na jakiś temat). Do zebrania tego typu danych niezwykle przydatne są moduły Ankiety i Statystyki dostępne w e-Dzienniku Librus. Ułatwiają one również analizę statystyczną zebranych danych.

Jeżeli ewaluatorom zależy na uszczegółowieniu wyników badań, zastosować należy analizę jakościową. Dla ewaluacji w szkole nie ma wyodrębnionych szczególnych metod badań czy analizy danych. To zespoły ds. ewaluacji sięgają do zaplecza badawczego innych dziedzin nauki, tj.: pedagogiki, psychologii, socjologii czy nauki o zarządzaniu. Świadome wykorzystanie tych metod pozwala osiągnąć wyniki, które w realny sposób wpływają na podniesienie jakości i efektywności podejmowanych w szkole działań i procesów.

Przydatność i wartość danych jakościowych jest ściśle związana ze zrozumieniem procesu analizy tych danych. Bardzo często stosowanym zabiegiem jest selekcja wyrażeń pod kątem ich skrajności lub liczby twierdzeń zgodnych z przypuszczeniami autora badania. I równie często takie zestawienie jest prezentowane jako wniosek z badania. Jest to jednak błąd metodologiczny. Dane o liczbie osób identyfikujących się z jakimś zdaniem mają charakter ilościowy i nie mogą być wnioskiem z badania jakościowego.

Przykład

Korzystając z możliwości, jakie daje e-Dziennik, zespół ustala dane ilościowe dotyczące logowań Rodziców w dzienniku (statystyki logowań do e-Dziennika), liczby pytań stawianych przez nich Wychowawcy lub Nauczycielowi przedmiotu (moduł Wiadomości) itp. Zestawienia takich danych dla klasy lub szkoły nie mogą być jednak opisane jako wnioski w przedmiocie badania: Poziom zainteresowania Rodziców wykształceniem i wychowaniem dzieci. Natomiast mogą być one punktem wyjścia do badań jakościowych, do których dane będą czerpane z innych źródeł.

Niemniej narzędzia takie jak e-Dziennik dają komfort bardzo szybkiego i rzetelnego opracowania ogromnego zbioru dostępnych w nim danych ilościowych, które mogą być punktem wyjścia do badań wszystkich obszarów pracy szkoły. Dzięki e-Dziennikowi ewaluacja jest zatem procesem ciągłym, niezbędne do niej dane są zawsze aktualne, a wyniki przeprowadzonej z wykorzystaniem e-Dziennika ewaluacji wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły.

Analiza SWOT

Zebrane dane – określające mocne i słabe strony szkoły – można przeanalizować pod kątem wzajemnych powiązań. W tym celu warto postawić pytania typowe dla analizy SWOT.

Jest to technika analityczna polegająca na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie) czynników strategicznych:

 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Pytania, na jakich opiera się analizę SWOT, to np.

 1. Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę?
 2. Czy dana mocna strona pozwoli zniwelować dane zagrożenie?
 3. Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
 4. Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

Analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz (TOWS):

 1. Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?
 2. Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?
 3. Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?
 4. Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

Od analizy do rekomendacji

Prawidłowo i dociekliwie przeprowadzona analiza danych stanowi punkt wyjścia do wyciągania wniosków i wyprowadzania rekomendacji, a więc pomysłów na wprowadzenie zmian. W tej fazie ewaluacji najistotniejszym elementem, który decyduje o sukcesie ewaluacji, jest zespół ewaluatorów, który powinien składać się z osób o twórczym i koncepcyjnym myśleniu.

Ostatni etap ewaluacji to właśnie wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy w badanych obszarach. W przypadku ewaluacji zewnętrznej wyniki ewaluacji zawsze przedstawiane są w postaci raportu (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego). Wyniki, czyli rezultat przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, wyraża się z kolei wnioskami i postulatami.

Informacja o wynikach i miejscu opublikowania szczegółowej informacji (wniosków i postulatów) może zostać przekazana wszystkim podmiotom szkoły poprzez e-Dziennik, np. z wykorzystaniem modułu Wiadomości. Warto przy tym skorzystać z opcji pozwalającej na uzyskaniem informacji, że Użytkownik zapoznał się z treścią wiadomości. Można też umieścić w systemie ogólnodostępną informację na temat wyników ewaluacji w module Ogłoszenia.

 

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
 • Ewa Sitko – edukator, wieloletni Dyrektor szkoły, metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie, nagrodzona Medalem KEN za zasługi dla oświaty. 
 • Ilona Helik – menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. awansu zawodowego nauczycieli i organizacji procesu kształcenia.

W serii ukazały się również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.