Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

W piątek 30 maja br. Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w:

  • podstawie programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • podstawie programowej dla klas I-III  (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego

W zakresie wychowania przedszkolnego zmianą mają na celu wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego do przedszkoli w ramach nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Dyrektor przedszkola może zadecydować i jego realizacji już od 1 września 2014 r. W stosunku do dzieci 5-letnich obowiązek w tym zakresie od 1 września 2015 r., a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Do podstawy programowej wychowania przedszkolnego  dodano również obszar „Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.

Ponadto od 1 września 2014 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie również w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dzieci z niepełnosprawnych przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

Celem zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczniów. W tym celu zaproponowano rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać Uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej – dotąd założenie to utrudniało Nauczycielowi dostosowanie procesu nauczania do różnych potrzeb i tempa uczenia się Uczniów.  Obecnie decyzję o tym, ile czasu Uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie Nauczyciel. Ponadto zmiany mają pozwolić na:

  • odejście od systemu 45-minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z Dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału);
  • dostosowanie prac domowych do możliwości Ucznia na podstawie informacji, ile czasu zajmuje Uczniowi odrobienie tzw. prac domowych (współpraca Nauczyciela z Rodzicami);
  • stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych.

Zgodnie z zmianami w rozporządzeniu podstawą nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikająca z jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Zmiany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wejdą w życie od 1 września 2014 r.

Podstawa prawna:

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.