Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zespoły nauczycielskie

Dlaczego zespoły nauczycielskie w szkołach

Prawo oświatowe zobowiązuje nauczycieli do pracy zespołowej. Szkoły mają obowiązek pracy nad poprawą jakości – szczególna uwaga skierowana jest na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela, a ta sytuacja wymaga tworzenia wewnątrzszkolnych systemów zapewniania jakości oraz nabywania umiejętności kreatywnego reagowania na zachodzące zmiany. Od szkoły oczekuje się wysokiej jakości kształcenia oraz umiejętności kierowania zmianami.

Szkoła stawia przed nauczycielami wysokie wymagania, do których zaliczyć należy: wieloprzedmiotowość, permanentne doskonalenie zawodowe, praca nowoczesnymi metodami, planowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, mierzenie jakości swej pracy, umiejętność dokonywania samooceny.

Realizacja powyższych wymagań nie jest możliwa bez działania zespołowego.

Danuta Elsner w książce Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli podkreśla, że zmienianie szkoły od wewnątrz wymaga nie tyle samotnego nabywania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, co uczenia się w zespole, ponieważ dzięki temu można osiągać lepsze rezultaty.

Z pracy zespołowej mogą wynikać zarówno korzyści indywidualne, jak i zespołowe.

Korzyści indywidualne:

 1. odkrywanie indywidualnych możliwości poprzez uczestniczenie w zbiorowych przedsięwzięciach,
 2. wzbogacanie własnych doświadczeń na skutek obserwacji innych i współdziałania z nimi,
 3. uczestniczenie w zespołowym podejmowaniu decyzji,
 4. poszerzenie i pogłębienie posiadanej wiedzy dzięki poznaniu odmiennych punktów widzenia, opinii i poglądów.

Korzyści zespołowe:

 1. realizowanie takich zadań, którym nie podołałby pojedynczy człowiek,
 2. wykorzystywanie potencjału intelektualnego poszczególnych osób w procesie rozwiązywania złożonych problemów,
 3. integrowanie pracowników,
 4. łatwiejsze wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Podstawową przeszkodą w pracy zespołowej są błędy w komunikowaniu się. W związku z powyższym efektywność zespołowego współdziałania wymaga spełniania określonych warunków:

 1. określenia zasad wspólnego działania,
 2. wytyczenia skonkretyzowanych celów i zadań,
 3. efektywnego komunikowanie się członków grupy i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
 4. systematycznego oceniania efektów swojego działania przez zespół.

Jakie obszary pracy szkoły szczególnie sprzyjają pracy zespołowej

 1. Przygotowanie szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanych do możliwości rozwojowych uczniów w danym oddziale.
 2. Opracowania indywidualnego programu dla ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. zaburzeń rozwojowych.
 3. Opracowanie Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 4. Wypracowanie form i metod korelacji treści programowych w obrębie bloków przedmiotowych, przedmiotów, a także w sprawie tygodniowego łącznego obciążenia uczniów pracą domową.
 5. Opracowanie z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale spójnego programu wychowawczego lub strategii pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki w szkole.
 6. Opracowanie narzędzi monitorowania realizacji podstawy programowej, ewaluacji śródrocznych i końcoworocznych osiągnięć uczniów, ewaluacji efektywności pracy z programami nauczania i podręcznikami.
 7. Opracowanie (modyfikacja) szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki, koncepcji pracy szkoły, statutu itd. przy współpracy z rodzicami uczniów.

Jak powinno być

W szkole funkcjonują zespoły, które:

 1. opracowują i monitorują szkolny zestaw programów nauczania,
 2. opracowują strategie wychowawcze dla zespołów klasowych,
 3. opracowują i monitorują realizację IPET dla uczniów z orzeczeniami PPP,
 4. spotykają się systematycznie i efektywnie pracują,
 5. współpracują ze sobą,
 6. podnoszą efektywność pracy szkoły,
 7. przez ewaluację swoich działań zwiększają profesjonalizm pracy szkoły.

Ponadto w zespołach nauczyciele rozwijają kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, a liderzy zespołów mogą efektywnie wspierać dyrektora w wykonywaniu zadań opisanych w prawie oświatowym.

Sprawnie działające zespoły nauczycielskie to sprawnie, profesjonalnie i zgodnie z prawem działająca szkoła, w której uczniowie się rozwijają zgodnie ze swoimi możliwościami, rodzice są partnerami szkoły, a nauczyciele są rzeczywiście specjalistami od organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

Autor: Maria Tuchowska – edukator, coach, polonista i teolog – nauczyciel dyplomowany. Ponad 500 szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, specjalista od pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji psychospołecznych nauczycieli i dyrektorów, komunikacji interpersonalnej, ewaluacji, zagadnień związanych w obecnością rodziców w szkole, coaching w edukacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, uhonorowana medalem KEN, w 2010 roku jedna z 13 najlepszych nauczycieli w Polsce.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.