Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zadania dyrektora w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej

Zmiana podstawy programowej stawia przed dyrektorem szkoły liczne zadania, które zgrupować można w ramach najistotniejszych grup działań, jakie dyrektor powinien podjąć.

 1. Nauczyciele znają nową podstawę programową i są przygotowani do jej realizacji zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji.

Działania dyrektora:

 • Poinformować o konieczności zapoznania się z nową podstawą programową.
 • Zorganizować szkolenie rady pedagogicznej na temat planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową.
 • Zadbać, aby każdy nauczyciel wziął udział w szkoleniu dot. planowania pracy na swoim przedmiocie zgodnie z nową podstawą programową.
 • Zaplanować cykl spotkań zespołów przedmiotowych (a następnie klasowych) dla przeanalizowania treści nowej podstawy i przygotowania planów dydaktycznych.
 • Zebrać informacje od nauczycieli, w jakim zakresie potrzebują wsparcia i odpowiednio zaplanować działania.
 • Na zebraniu rady pedagogicznej przyjąć uchwałę w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Nauczyciele włączają się aktywnie w działania związane z wprowadzaniem nowej podstawy programowej.

Działania dyrektora:

 • Zachęcanie nauczycieli do indywidualnej i zespołowej pracy nad dobrym poznaniem nowej podstawy programowej.
 • Gromadzenie i przekazywanie nauczycielom do analizy ofert wydawnictw oferujących programy, podręczniki i pomoce edukacyjne do realizacji nowej podstawy programowej.
 • Monitorowanie spotkań zespołów przedmiotowych dot. planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową.
 1. Nauczyciele znają zasady dopuszczania programów nauczania do użytku szkoły/przedszkola.

Działania dyrektora:

 • Przypomnieć funkcjonujące w szkole procedury dopuszczania programów.
 • Ustalić termin składania wniosków.
 1. Nauczyciele planują pracę z uczniem z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.

Działania dyrektora:

 • Poinformować o oczekiwaniach dotyczących opracowania dostosowania form i metod pracy oraz wymagań edukacyjnych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Przedstawienie wzorów dokumentowania realizacji podstawy programowej wraz z formami pomocy PP.
 • Ustalenie sposobów dokumentowania współpracy z rodzicami.
 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową.

Działania dyrektora:

 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Ustalenie i zaplanowanie z nauczycielami formy dokonywania ewaluacji własnej pracy, monitorowania realizacji nowej podstawy programowej, oceniania przydatności wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych.
 • Przeprowadzanie bieżących kontroli realizacji podstawy programowej, ewaluacji wewnętrznej, zamieszczenie monitorowania w planie nadzoru na kolejny rok szkolny.
 1. Nauczyciele dokumentują działania dodatkowe podejmowane w pracy z uczniem.

Działania dyrektora:

 • Ustalić sposoby dokumentowania diagnoz, obserwacji i innych rodzajów badań prowadzonych przez nauczycieli.
 • Ustalić termin i sposób poinformowania uczniów i rodziców o nowych programach (rodziców o programie wychowania przedszkolnego), wymaganiach edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i programu nauczania, zasadami oceniania itd.

Wszelkich ustaleń najlepiej dokonać przed wakacjami, aby mieć czas na ewentualne zasięgnięcie opinii o programie (np. doradcy metodycznego), wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, weryfikację ustaleń, w razie potrzeby wprowadzenie zmian czy modyfikacji przygotowanych zapisów, planowe przygotowanie szkoły do wdrożenia nowej podstawy programowej.

Etapy procedury dopuszczenia programu nauczania do użytku w danej szkole (propozycja)

 1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły wybrany lub opracowany przez siebie (zespół nauczycieli) program nauczania (wniosek).
 2. Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania.
 3. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej – obligatoryjnie!
 4. Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole.

Dopuszczenie może być udokumentowane poprzez odpowiednią adnotację na programie nauczania lub poprzez prowadzenie wykazu programów nauczania dopuszczonych do użytku w danej szkole. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Jak oceniać program? (propozycja)

 • Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed dopuszczeniem programu do użytku w danej szkole, jest zgodność z podstawą programową
 • Program musi prowadzić do efektywnego nauczenia wszystkiego, co zostało zapisane w podstawie programowej.
 • Jeśli program wykracza w jakimś zakresie poza podstawę programową, należy zwrócić uwagę, czy i na ile takie poszerzenie jest zasadne, a także możliwe do zrealizowania z uczniami – powinno to być zapisane w uzasadnieniu.

Podręczniki do nowej podstawy programowej

Tam gdzie nadal obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa, uczniowie będą korzystali z dotychczasowych podręczników, a kształcenie będzie organizowane według dotychczasowej ramówki. Nowa podstawa programowa będzie realizowana zgodnie z nową ramówką z wykorzystaniem nowych podręczników.

Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uczniowie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

 • 2017/2018 – uczniowie klas I, IV i VII,
 • 2018/2019 – uczniowie klas II, V i VIII,
 • 2019/2020 – uczniowie klasy III i VI.

Prawo to mają również w roku szkolnym:

 • 2017/2018 – uczniowie klas II, III, V i VI szkoły podstawowej;
 • 2018/2019 – uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

Autor: Maria Tuchowska – edukator, coach, polonista i teolog – nauczyciel dyplomowany. Ponad 500 szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, specjalista od pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji psychospołecznych nauczycieli i dyrektorów, komunikacji interpersonalnej, ewaluacji, zagadnień związanych w obecnością rodziców w szkole, coaching w edukacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, uhonorowana medalem KEN, w 2010 roku jedna z 13 najlepszych nauczycieli w Polsce.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.