Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

Sejm RP w dn. 12 kwietnia 2019 r. uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest to pierwszy tego typu akt prawny, który standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami.

Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły do której uczęszcza. Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej.

Miejsce sprawowania opieki zdrowotnej:

  • w zakresie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczenia będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,
  • w zakresie realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – świadczenia będą wykonywane w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą,  wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń.

W ustawie określono zakres współpracy między:

  • rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną,
  • podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami: pielęgniarką/higienistką szkolną, zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem dentystą,
  • podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki: dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Ustawa określa również organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca polegać będzie na wspólnym określeniu sposobu opieki nad uczniem, dostosowanego do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności  podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.

Ponadto minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana przez NFZ.

Źródło: www.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.