Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rządowy program pomocy dzieciom i Uczniom w formie zasiłku losowego

7 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.

Rodzaje pomocy

Program przewiduje następujące formy pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami żywiołów w dwóch formach.

1) Zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł, która ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego. Do wyposażenia tego zalicza się m.in. obuwie szkolne, plecaki, podręczniki, stój sportowy, artykuły piśmienne.

Zasiłek ma wiec zapewnić w efekcie uczestniczenie Uczniów we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego.

Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz Uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i Uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

2) Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne – beneficjentami tej pomocy będą Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi Uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Uczniom tym należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej połączonej z możliwością wyjazdu poza teren objęty skutkami żywiołu. W uzasadnionych przypadkach Uczniowie ci otrzymają również dodatkowe wsparcie materialne w formie podstawowych elementów wyposażenia szkolnego. Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie wyjazdu jednego ucznia określono na poziomie do 1 300 zł.

Wnioskowanie o dotację na obszarze gminy

Liczbę dzieci i Uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne na podstawie przyznanych na obszarze gminy zasiłków celowych w wysokości do 3000 zł i powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia żywiołu ustali wójt/burmistrz/prezydent miasta. Na jego wniosek wojewoda przekaże dotację dla gmin na realizację programu. Po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa wójt/burmistrz/prezydent miasta wypłaca niezwłocznie zasiłek losowy na cele edukacyjne Rodzicom/Opiekunom dziecka lub Ucznia albo pełnoletniemu Uczniowi.

Terminy realizacji pomocy

Rodzice Ucznia/prawni Opiekunowie, Rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni Uczeń albo inna osoba za zgodą Rodziców/Opiekunów/pełnoletniego Ucznia składają do wójta/burmistrza/prezydenta miasta wniosek o pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu.

Nie później niż w terminie do dnia 24 września 2014 r. wójt/burmistrz/prezydent miasta/ sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w programie i przekazuje wojewodzie listę Uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego. Wyjazd organizuje wojewoda.

Wysokość środków w programie

Na realizację w 2014 r. wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne zaplanowano 7 560 tys. zł ze środków rezerwy celowej poz. 26 budżetu państwa pn. „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6 000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą”.

 

Podstawa prawna:

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.