Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisała dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

 Zmienione akty prawne to:

  • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
  • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół.

Zmiany w podstawie – nauka czytania, pisania, liczenia

Głównym celem nowelizacji Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej (…) była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych do przywróconego obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.

Znowelizowane rozporządzenie wskazuje, że w przedszkolu starsze dzieci powinny rozpocząć naukę czytania i przygotowywać się do nauki pisania. Przyjęto też, że nauka pisania to umiejętność znacznie trudniejsza i powinna być domeną edukacji szkolnej. Jednocześnie stosowne zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia wprowadzono w obszarze Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

W konsekwencji ww. zmian zmodyfikowano też Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odnoszące się do proporcji zagospodarowania czasu przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmienione zostały zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie niepełnosprawni

Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje również zmiany polegające na dostosowaniu wymagań do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych.

W celach wychowania przedszkolnego wskazano, iż przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności są objęte przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Ponadto w obszarze Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (…) dodano zapis dot. możliwości wykorzystania języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

Higiena i języki obce

W części dotyczącej Zalecanych warunków i sposobu realizacji… rozszerzono zapis związany z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie o „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych” (we współpracy z Rodzicami).

Nowelizacja uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Podtrzymana zostało prawo dzieci 5-letnich do realizacji ww. obszaru podstawy programowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 obszar ten będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Przy czym obowiązek realizowania tego obszaru przez pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego wprowadzony ma być dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

 

W związku  z powyższym, znowelizowane zostało również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).  Zmiany mają charakter porządkujący.

Większość ww. zmian wchodzi w życie  z dniem 1 września 2016 r. z wyjątkiem tych wprowadzanych przez Rozporządzenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, które zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.