Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w konsultacjach

Określenie trybu i sposobu działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania oraz tryb wyznaczania składu Kolegium to główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez Dyrektora OKE wyniku weryfikacji sumy punktów z:

 • części pisemnej egzaminu maturalnego,
 • części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Rozporządzenie określa m.in. tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania, tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego oraz sposób, a także tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów oraz egzaminatorów.

Procedura powołania arbitrów

Zgodnie z projektem osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek wraz z następującymi dokumentami:

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki;
  2. wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej;
 3. rekomendację;
 4. oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. oświadczenie kandydata, że:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

Arbitrów do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie wyznaczał Dyrektor CKE według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.