Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Powołano Radę Naukową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor CKE powołał Radę Naukową Centralnej Komisji Edukacyjnej. Jest ona organem doradczym CKE, a wśród jej zadań są m.in. opiniowanie planów Komisji przygotowanych przez dyrektora CKE oraz wnioskowanie o podjęcie prac badawczych oraz ewaluacyjnych. 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje Radę Naukową na podstawie art. 9d ust. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 6 statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do prac w ramach Rady zostali zaproszeni wybitnie przedstawiciele polskiej nauki. To osoby o ogromnym dorobku naukowym, którzy czynnie działają w pracach znamienitych instytucji krajowych oraz zagranicznych.

Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej odbędzie się 21 października 2015 r.

Skład Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dr hab. prof. UW Jolanta CHOIŃSKA-MIKA

 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koordynator prac zespołu przygotowującego podstawę programową kształcenia. ogólnego w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej (2007–2008)
 • Kierownik Zespołu Dydaktyk Szczegółowych w Instytucie Badań Edukacyjnych

Prof. dr hab. Hanna KOMOROWSKA-JANOWSKA

 • Kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie .
 • Konsultant Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Graz
 • Przewodnicząca jury konkursu European Language Label
 • Przewodnicząca zespołu ekspertów odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie reformy nauczania języków obcych i reformę kształcenia nauczycieli w Polsce (po 1989 r.)
 • Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1993–1996)
 • Członek Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności Komisji Europejskiej (2006–2008)

Prof. dr hab. Krzysztof KONARZEWSKI

 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.
 • Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009–2010).
 • Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (1990–2011).
 • Krajowy koordynator badania PIRLS 2006, TIMSS i PIRLS 2011 i TIMSS 2015.

Prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI

 • Prorektor ds. Nauki oraz Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993–2007)
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2009–2015 i 2015–)
 • Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007–2011)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2015)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012–2014)
 • Ekspert Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011–2012)
 • Członek Narodowego Komitetu Ewaluacyjnego Programu Comenius (2010–)
 • Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2010)

Dr hab. prof. UW Zbigniew MARCINIAK

 • Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych (KRASP) w Radzie Naukowej CKE
 • Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2007–2009)
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010–2012)
 • Przewodniczący zespołu ekspertów matematycznych w badaniu OECD PISA
 • Członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD

Dr hab. prof. UG Maciej MICHALSKI

 • Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Kierownik Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Tadeusz MOSIEK

 • Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
 • Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2010–2011)

Prof. dr hab. Andrzej SĘKOWSKI

 • Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Redaktor naczelny Przeglądu Psychologicznego
 • Członek Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • Członek Zarządu Societas Humboldtiana Polonorum

Prof. dr hab. Krzysztof SPALIK

 • Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN
 • Współautor podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji przyrodniczej (2007–2008)
 • Współautor raportu z badania PISA 2009 i 2012

Dr Maria Krystyna SZMIGEL

 • Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • Członek zespołu opracowującego Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD)
 • Przewodnicząca zespołu ds. opracowania sposobu komunikowania wyników egzaminów zawodowych
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

Dr hab. prof. UŁ Robert ZAKRZEWSKI

 • Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.