Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Podpisano rozporządzenie dot. kształcenia dzieci niepełnosprawnych

Minister edukacji podpisała Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jego przepisy organizują kształcenie specjalne z uwzględnieniem m.in. postulatów Rodziców, Nauczycieli, Dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz organizacji pozarządowych.

Rozporządzenie określa organizację kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania przedszkolnego.

W dokumencie wprowadzono m. in.:

  • zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia Uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy Nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone;
  • możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby Uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
  • określenie0 jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla Uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania Nauczycieli, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podpisany dokument zastąpi dwa obecnie obowiązujące rozporządzenia z 2010 roku.

Źródło: www.men.gov.pl

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.