Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych – rozporządzenie w konsultacjach

Do konsultacji społecznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Imię patrona

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w tej sprawie będzie uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola oraz określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia, a także przewidywany termin uroczystości. Nową regulacją jest przepis dotyczący zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu.

Przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdzie imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół.

Funkcjonowanie internatów

Projekt rozporządzenia wprowadza również standardy warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły.

  • Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej.
  • Liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym będzie wynosić nie więcej niż 25 osób.
  • W grupie tej jednocześnie nie może być więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Dodatkowo wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Liczba uczniów w oddziałach

  • Liczba dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej nie może być większa niż 25 osób.
  • Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20.
  • Jednocześnie może być nim nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Dodatkowo w projektowanych przepisach zrezygnowano ze wskazywania minimalnej liczby uczniów. Określają one jedynie górną granicę liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, a także oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej (§ 6 ust. 2–4).

Przewidziano także nowe regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 uczniów), którzy mogą być w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym (§ 6 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 pkt 9).

Arkusz organizacji – terminy

Projekt rozporządzenia określa również terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

Terminy:

  • do 10 kwietnia danego roku – opracowanie arkusza organizacyjnego przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Przed przekazaniem do organu prowadzącego arkusz powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe (o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe),
  • do 8 kwietnia danego roku – wydawanie opinii zakładowych organizacji związkowych,
  • do 25 maja danego roku – zatwierdzenie przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole arkusza organizacji, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem,
  • do 30 kwietnia danego roku – wydanie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozszerzony został wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Nowym rozwiązaniem jest uwzględnienie w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, w której znajdują się oddziały przedszkolne, regulacji odnoszących się bezpośrednio do tego oddziału.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.