Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ogólnopolskie konferencje dla Nauczycieli języka polskiego – „Matura 2015 r.”

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla Nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”. Podczas spotkań zostaną omówione zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r., wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Konferencje będą prowadzili autorzy koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiana formuły egzaminu maturalnego

Konferencje są efektem zmiany formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 dla Absolwentów liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 2015/2016 dla Absolwentów technikum, wynikającej z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Organizatorami spotkań są regionalne ośrodki doskonalenia Nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz kuratoria oświaty. Rekrutację prowadzą wojewódzkie placówki doskonalenia Nauczycieli. Przewiduje się, że w konferencjach weźmie udział ok. 8.500 Nauczycieli (po 1 osobie z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum).

Konferencje poprzedzą cykl warsztatów dla Nauczycieli języka polskiego, które przeprowadzi 103 liderów regionalnych – konsultantów i doradców metodycznych przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Każdy lider ma obowiązek zorganizować do 30 kwietnia 2014 r. spotkania warsztatowe dla co najmniej jednego Nauczyciela z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum, które znajdują się na ustalonym w porozumieniu z ORE terenie jego działania.

Celem warsztatów wspieranie Nauczycieli w przygotowaniu Uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzanego od 2015 r.

Zakres tematyczny będzie obejmował: interpretację teksów ikonicznych z wykorzystaniem tekstów literackich – w zakresie części ustnej egzaminu oraz interpretację poezji – w zakresie części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym.

Szczegóły dotyczące naboru Nauczycieli do udziału w warsztatach będą dostępne na stronach internetowych wojewódzkich placówek doskonalenia Nauczycieli.

Ponadto, aby umożliwić Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego, podjęte zostaną następujące działania:

  1. Do 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej CKE oraz komisji okręgowych zostaną opublikowane przykładowe zestawy zadań z wszystkich przedmiotów, jakie obejmuje egzamin maturalny. Zestawy zadań z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3. Będą to zarówno standardowe zestawy zadań, jak i zestawy zadań dostosowane do potrzeb Uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych oraz Uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
  2. Do 15 grudnia 2014 r. udostępnione zostaną – w serwisach komisji okręgowych skierowanych do dyrektorów szkół – arkusze egzaminacyjne, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formie badania diagnostycznego. Zakres dostępnych materiałów będzie identyczny jak przykładowe zestawy zadań opublikowane w grudniu 2013 r. Materiały te zostaną następnie upublicznione na stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Źródło: www.men.gov.pl

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.