Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

MEN ustaliło kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej podpisał dokument, ustalający kierunki realizacji polityki oświatowej w przyszłym roku szkolnym.

Do głównych zadań zaliczono:

 1. Profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Do zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty zaklasyfikowano:

w zakresie kontroli:

 • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 • w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna): „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 • w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
  – „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  – „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  – „Rodzice są partnerami przedszkola”;
 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:
  – „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  – „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  – „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;
 • w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:
  – „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  – „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 •  w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:
  – „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  – „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  – „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

w zakresie monitorowania:

 •  w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;
 • w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych: „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe: „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;
 • w publicznych szkołach podstawowych: „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;
 • w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych: „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;
 • we wszystkich typach szkół: „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Źródło: www.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.