Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kształcenie zawodowe – nadchodzą zmiany

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła kierunki zmian dotyczących kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Szefowa MEN zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia oraz włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania.  

Motywacją do wprowadzenia zmian są zbyt wysokie wymagania wobec Uczniów realizujących kształcenie zawodowe. Zdawalność egzaminów w technikach (maturalnego i zawodowego) jest niska. MEN chce specyfikę edukacji zawodowej dostosować do realnych potrzeb pracodawców.

Pracodawcy zaangażowani w kształcenie

Aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia ma nastąpić dzięki m. in.:

  • stworzeniu nowych zawodów oraz podstaw programowych,
  • opracowywaniu programów nauczania dla zawodu (we współpracy ze szkołami) z uwzględnieniem umiejętności Absolwenta dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
  • realizacji procesu kształcenia praktycznego Uczniów (we współpracy ze szkołą i centrum kształcenia praktycznego),
  • doposażaniu szkół/centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną,
  • wsparciu kadrowemu szkół oraz zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne Uczniów.

Centra kształcenia praktycznego w powiatach

W każdym powiecie ma funkcjonować co najmniej jedno centrum kształcenia praktycznego (CKP). Jego zadaniem byłaby koordynacja kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego oraz organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych.

W procesie realizacji kształcenia ustawicznego dorosłych CKP będą prowadziły kształcenie dla rynku pracy odpowiadające zapotrzebowaniu pracodawców w poszczególnych branżach. Mają one także pełnić rolę ośrodka certyfikującego w oparciu o ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Nowa struktura kształcenia zawodowego

Zmianie ma ulec również struktura kształcenia zawodowego. Będzie ona polegała na utworzeniu II stopniowej szkoły branżowej.

Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji Absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia.

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji Absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika.

Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika. Co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.

W proponowanej strukturze pozostaje technikum, które działać ma na dotychczasowych zasadach – matura na poziomie podstawowym lub rozszerzonym plus dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Skuteczne doradztwo zawodowe

Zgodnie z danymi, wielu Absolwentów z wyższym i średnim przekwalifikowuje się bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Sytuacja ta wynika między innymi z nieskutecznego doradztwa zawodowego. Dlatego planowane jest:

  • wprowadzenie ramowych programów doradztwa zawodowego,
  • uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji,
  • wprowadzenie obowiązku badania predyspozycji zawodowych Uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Opinie o rynku

MEN proponuje też wydawanie weryfikowanej czasowo opinii przez powiatowe i wojewódzkie rady rynku pracy. Opinia będzie dotyczyła wprowadzenia i kontynuowania kształcenia w zawodzie. Wojewódzkie Urzędy Pracy wydawać będą ją na podstawie przeprowadzonych badań i rzetelnych diagnoz w zakresie zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach.

Potrzeby kadrowe

Ze względu na brak Nauczycieli nauczających części przedmiotów zawodowych, ministerstwo proponuje utworzenie „Korpusu Fachowców– wysokiej klasy specjalistów pozyskanych z przedsiębiorstw.

Dodatkowo utworzony zostanie portal edukacyjno-zawodowy na poziomie województwa, który będzie odpowiedzią na brak informacji dotyczącej potrzeb oraz możliwości w zakresie kształcenia praktycznego u pracodawców, zarówno po stronie szkoły, jak i pracodawcy.

Finansowanie zmian

Wprowadzenie powyższych zmian finansowane ma być z Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), któremu środki zapewnią Fundusz Pracy, Spółki Skarbu Państwa oraz składki od zrzeszonych przedsiębiorców.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.