Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Konsultacje społeczne ws. warunków i sposobów oceniania

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) – to główny cel skierowanego dzisiaj do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Niezgodność z Konstytucją

Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu, dającego  ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania upoważnienie do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. Istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki, które obejmuje również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych powinna, zdaniem Trybunału, zostać określona bezpośrednio w ustawie. Kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Propozycje zmian

W przekazanej do konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących:

1) ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);

2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

 

Projekt przewiduje również inne zmiany, niezwiązane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.