Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiany

Podpisano Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji. Wprowadziło ono zmiany dotyczące przede wszystkim terminów przekazywania danych do SIO.

Terminy przekazywania danych

Zgodnie z nowelizacją odstępuje się od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących:

  • podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  • rodzaju i wymiaru zajęć i czynności Nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela,
  • wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych Uczniów przystępujących do sprawdzianu.

Ponadto rozporządzenie określa termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz ogranicza liczbę określanych terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Zakres gromadzonych danych

Zgodnie z zapisami rozporządzenia przewiduje się gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących Nauczycielami (tj. asystentów Nauczyciela lub osoby niebędącej Nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty), prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej lub asystentów wychowawcy świetlicy.

Doprecyzowany został także zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o Nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z Uczniami lub Wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Jednocześnie zaprzestaje się gromadzenia danych dziedzinowych Nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Zmiana w przepisach dotyczy także kwestii informatyzacji szkół. Doprecyzowane zakres gromadzonych w SIO informacji o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie proponuje się dodanie w § 3 pkt 4 projektu rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników.

Katalog urlopów i terminologia

Treść rozporządzenia wskazuje ponadto pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez Nauczyciela.

W ramach nowelizacji ujednolicona została też wykorzystywana w nim terminologia, którą dostosowano do terminologii używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.