Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Bezpieczna i przyjazna szkoła – rozszerzenie zakresu działań

Na wniosek MEN Rada Ministrów w dniu 30 sierpnia 2012 r. przyjęła aneks do programu Bezpieczna i przyjazna szkoła, w którym rozszerzono zakres działań ujętych w jego harmonogramie o zadania dotyczące:

  • poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych,
  • wspierania rozwoju kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży,
  • promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
  • zapobiegania nadwadze i otyłości,
  • angażowania młodzieży w działania profilaktyki rówieśniczej,
  • propagowania idei edukacji włączającej.

W efekcie tych działań budżet programu wygląda następująco:

1 910 000  – Projekty konkursowe wspierające kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań i talentów, a także kształtowanie ich kompetencji kulturowych.

1 900 000 zł – Konkurs Edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

1 200 000 zł – Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej (MSW).

540 000 zł – Projekty konkursowe związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

350 000 – Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym używania przez dzieci i młodzież środków zastępczych tzw. dopalaczy poprzez kontynuację projektu Profilaktyka a Ty/Edukacja (zwanym Pat/E).

100 000 zł – Działania zapobiegawcze wobec dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością.

Resort edukacji prowadzi systemowe i długofalowe działania mające na celu stałe eliminowanie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym ograniczanie zjawiska agresji i przemocy.

Obecne prawo oświatowe zapewnia warunki do podejmowania wszechstronnych działań wychowawczych i profilaktycznych dla realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Działanie profilaktyczne są efektywne, jeżeli są tworzone bezpośrednio w środowisku, którego dotyczą, dlatego w myśl obowiązujących przepisów każda szkoła indywidualnie przygotowuje:

  • program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze  wychowawczym,
  • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych Uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Punktem wyjścia dla opracowania programów jest diagnoza występujących problemów w szkole i w środowisku lokalnym. Wyniki diagnozy muszą być opisane spójnie w programie wychowawczym szkoły i w programie profilaktycznym. Programy są realizowane przez szkołę dopiero po akceptacji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. To Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice są autorami zaproponowanych w ww. programach działań wychowawczych i profilaktycznych w swoich szkołach. Mają również wpływ na dobór parterów zewnętrznych, z którymi planują ich realizację.

Źródło: men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.