Kontakt

Moduł Antyplagiatowy w rozwiązaniu LIBRUS Synergia

Jak działa moduł Antyplagiatowy?

Moduł Antyplagiatowy oparty o technologię firmy Plagiat.pl służy do weryfikowania samodzielności pisemnych prac domowych. Jest on dostępny w każdym wariancie rozwiązania LIBRUS Synergia. Jego zadaniem jest dostarczenie Nauczycielowi danych umożliwiających stwierdzenie, czy autorem oddanej pracy domowej (wypracowania, referatu, prezentacji) jest dany Uczeń oraz w jakim stopniu wykorzystał w niej teksty pochodzące ze stron internetowych lub prac domowych innych Uczniów dostępnych w ogólnopolskiej i szkolnej bazie prac.

Moduł Antyplagiatowy porównuje prace z trzema źródłami:

  1. zasobami światowego Internetu,
  2. Wewnętrzną Bazą Szkoły,
  3. Ogólnopolską Szkolną Bazą Prac.

Diagram - jak działa system

Wynikiem analizy jest Raport Podobieństwa, który określa procentowo, jaka część badanej pracy Ucznia jest identyczna z fragmentami tekstów znajdującymi się w Internecie i Bazach. Raport Podobieństwa zawiera również listę stron internetowych, na których znajdują się wykryte fragmenty oraz treść pracy z zaznaczeniem fragmentów określonych jako identyczne. System nie dokonuje automatycznej oceny pracy, do jej wydania konieczne jest zinterpretowanie Raportu Podobieństwa przez Nauczyciela.

Galeria

Moduł Antyplagiatowy

Szkoły coraz częściej zderzają się z problemem plagiatowania prac oddawanych przez Uczniów. W obliczu społeczeństwa informacyjnego, w którym Uczeń zazwyczaj doskonale potrafi posługiwać się zasobami Internetu, Nauczyciel nie ma narzędzi pozwalających mu weryfikować pracę Ucznia ani sposobów wykazania, że doszło do plagiatu.

Problem kopiowania całości lub części prac wśród tzw. pokolenia „kopiuj-wklej” dotyczy każdego etapu edukacyjnego, dlatego działania profilaktyczne potrzebne są już na początku szkolnej drogi Ucznia.

Moduł Antyplagiatowy dostępny w rozwiązaniu LIBRUS Synergia ma wspomóc pracę Nauczycieli w zakresie weryfikacji zadań domowych pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń. Moduł porównuje treść przesłanych przez Ucznia prac z treściami dostępnymi w sieci Internet oraz Ogólnopolskiej Szkolnej Bazie Prac. Po weryfikacji Nauczyciel otrzymuje Raport Podobieństwa, który pomaga mu ocenić stopień „samodzielności” pracy Ucznia.

Założenia projektu

Antyplagiat - założenia projektu

Korzyści z wykorzystania projektu w codziennej pracy Nauczycieli:

  • wzmocnienie satysfakcji Ucznia z własnej pracy,
  • wsparcie sprawiedliwego, czyli równego traktowania,
  • nauka szacunku dla cudzej własności intelektualnej,
  • bodziec dla rozwoju kreatywności Uczniów,
  • wskazanie standardów obowiązujących w środowisku akademickim,
  • wzmocnienie działań profilaktyczno-wychowawczych,
  • skuteczne narzędzie dla Nauczyciela, ułatwiające jego codzienną pracę.

Jak przebiega weryfikacja prac Uczniów z wykorzystaniem modułu Antyplagiatowego?

Moduł Antyplagiatowy jest dostępny w ramach wszystkich wariantów rozwiązania LIBRUS Synergia. Jego wykorzystanie nie wymaga od Nauczyciela żadnej dodatkowej pracy. Istnieją dwa modele pracy z modułem Antyplagiatowym.

Przy wykorzystaniu widżetu możliwe jest wyłącznie skanowanie pojedynczych prac Uczniów, dlatego zdecydowanie lepszym i rekomendowanym rozwiązaniem jest praca z modułem Zadań domowych, gdzie wszystko odbywa się automatycznie.

 

Powyższy model zapewnia pełną automatyzację procesu weryfikacji zbioru prac Uczniów.

Galeria

Wprowadzone poprzez moduł Zadania domowe prace Uczniów zapisywane są w bazach danych i służą do porównywania kolejnych prac Uczniów.

Na początku, po otrzymaniu pierwszego Raportu Podobieństwa, Nauczyciel powinien zapoznać się z krótką Instrukcją Interpretacji Raportu Podobieństwa dostępną w widoku dla Nauczyciela.

W celu ułatwienia procesu wdrożenia modułu Antyplagiatowego szkołom udostępniany jest wzór Procedury Antyplagiatowej.

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.