Kontakt

Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus z dnia 9.12.2016 roku.

Szanowni Państwo,

w dniu 9.12.2016 r. w godzinach wieczornych przeprowadzona zostanie aktualizacja elementów Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus. W odpowiedzi na Państwa uwagi i sugestie wprowadziliśmy między innymi poniższe usprawnienia.

LIBRUS Synergia

 • Widok dziennika
  • NOWOŚĆ – prezentowanie „Innych informacji o uczniu” w widokach z listami Uczniów. Zmiana obejmuje dodanie ikonki umożliwiającej podgląd informacji o Uczniu oraz możliwość konfiguracji wyświetlania ikonki.
  • NOWOŚĆ – umożliwienie formatowania tekstu zawartego w polu „Inne informacje o uczniu” oraz zapisu wprowadzonych zmian.
 • Widok tygodniowy klasy
  • NOWOŚĆ – dodanie podsumowania obecności oraz nieobecności w widoku tygodniowym klasy oraz w wyeksportowanym pliku dziennika.
 • Dziennik pedagoga *
  • NOWOŚĆ – wyszukiwarka. Wyłączenie limitu wyświetlania wyników dotyczących Uczniów oraz dodanie paginacji.
 • Eksporty
  • NOWOŚĆ – możliwość eksportowania oceny śródrocznej opisowej do pliku XML.
 • Notatki – uwagi o uczniach
  • NOWOŚĆ – możliwość dodawania uwag o charakterze neutralnym.
  • Możliwość edycji uwag wyłącznie przez Wychowawcę.
 • Wydruki
  • NOWOŚĆ – wydruk na wywiadówkę. Dodanie możliwość wydruku oceny śródrocznej opisowej dla klasy.
 • Pozostałe zmiany
  • NOWOŚĆ – lista podręczników. Dodanie przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

* moduł dostępny wyłącznie w ramach wariantu ALTUM lub SYSTEMA rozwiązania LIBRUS Synergia.

e-Sekretariat

 • Eksport do SIO
  • NOWOŚĆ – opcja umożliwiająca eksport CSV do programu zmodernizowanego SIO.
 • Księga Ewidencji
  • NOWOŚĆ – opcja umożliwiająca seryjną edycję wpisów zawartych w Księdze Ewidencji.
 • Księga Ewidencji – Uwagi dot. przejścia do innej placówki
  • Dodanie możliwości wstawienia danych placówki dodanych do Książka adresowa -> Adresy innych placówek.
  • Dodanie do profili kolumn nowej grupy Obowiązek szkolny / nauki. Grupa zawiera kolumny: Oddział, Rok szkolny, Nazwa szkoły, Sposób spełniania.
 • Druki zwykłe
  • NOWOŚĆ – dodanie możliwości drukowania numeru PESEL.
 • Wydruki
  • NOWOŚĆ – wydruk stanu Uczniów na dany dzień.
  • NOWOŚĆ – wydruk „Zaświadczenie”. Dodanie w nazwie zapisywanego pliku PDF imienia oraz nazwiska Ucznia,
  • NOWOŚĆ – wydruk „Potwierdzenie wypełniania obowiązku nauki”. Dodanie na wydruku numeru PESEL.
 • Księga Ucznia
  • NOWOŚĆ – dodanie filtra Oddział ukończenia/zapisania.
  • NOWOŚĆ – dodanie możliwości wyświetlenia kolumny Numer legitymacji.

Pełna lista zmian dostępna jest w dziale Pomoc. Z góry dziękujemy za nadsyłanie kolejnych uwag i opinii.

 

Zespół projektowy

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.